„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Vizită de lucru a Directorului general AGEPI la Oficiul European de Brevete