„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Săptămâna proprietății intelectuale pentru managerii Oficiilor de PI