„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

AGEPI în anul 2017: realizări, obiective și priorităţi