„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

AGEPI în anul 2016: provocări, realizări, perspective