„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Particularitățile formelor de realizare a dreptului de petiționare