„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Părțile și obiectul contractului de autor