„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Examinarea extrajudiciară a litigiilor în domeniul proprietă"ii intelectuale prin prisma activită"ii Comisiei de Contesta"ii a AGEPI