„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Dezvoltarea cercetărilor ştiințifice în condițiile aplicării Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană