„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Cadrul normativ de reglementare și perspectivele de dezvoltare a parteneriatului public-privat în sfera proprietății intelectuale