„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Audiovizualul prin prisma dreptului de autor - realități şi perspective