„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Proprietatea intelectuală în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii