„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Procedee de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut sporit de cupru legat organic