„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

A fost făcut bilanţul activităţii AGEPI pe anul 2012