„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Asigurarea de către furnizori a securităţii şi integrităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice. Aspecte privind reglementarea