Ghid de examinare
a cererilor de înregistrare a mărcilor

Conținut

Introducere
 1. Motive absolute de refuz
  1. Semne care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5 (art.7 alin.(1) lit.a))
   1. Caracterul distinctiv
   2. Reprezentarea în RNC/RNM
  2. Mărci lipsite de caracter distinctiv (art.7 alin.(1) lit.b))
   1. Semne verbale
    1. Combinații cu sens
    2. Ortografiere greșită
    3. Abrevieri și acronime
    4. Repetări
    5. Combinații de cuvinte din diferite limbi
   2. Semne combinate
   3. Semne figurative
   4. Litere și cifre
    1. O literă, o cifră
    2. Combinații de litere și cifre
   5. Sloganuri
   6. Etichete
   7. Semne color
    1. Culoarea per se
    2. Combinații de culori
    3. Cuvinte și mărci figurative color
    4. Denumiri de culori
   8. Semne tridimensionale
    1. Forme care nu au legătură cu produsele propriu-zise
    2. Forma propriu-zisă a produselor
    3. Forma ambalajului (recipiente, cutii etc.)
  3. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii descriptive (art.7 alin.(1) lit.c))
   1. Tipul/specia produselor și serviciilor
   2. Calitatea produselor/serviciilor
   3. Cantitatea produselor/serviciilor
   4. Destinația produselor/serviciilor
   5. Valoarea produselor/serviciilor
   6. Originea geografică a produselor/serviciilor
   7. Timpul fabricării produselor/prestării serviciilor
   8. Alte caracteristici
  4. Mărci constituite exclusiv din semne cu caracter elogios (art.7 alin.(1) lit.c1))
  5. Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale (art.7 alin.(1) lit. d))
  6. Semne constituite exclusiv din forma produsului (art.7 alin.(1) lit.e))
   1. Semne constituite exclusiv din forma impusă de înseşi natura produselor
   2. Semne constituite exclusiv din forma produsului, necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic
   3. Semne constituite exclusiv din forma care conferă valoare esenţială produsului
  7. Semne contrare ordinii publice (art.7 alin.(1) lit.f))
   1. Mărci care prejudiciază interesele statului
   2. Mărci care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri
   3. Mărci ce conțin termeni sau simboluri religioase
  8. Mărci care pot induce în eroare consumatorul (art.7 alin.(1) lit.g))
   1. Inducerea în eroare cu privire la natura, calitatea produselor/serviciilor
    1. Mărci ce conţin indicaţii la natura produselor şi nu pot fi testate
    2. Mărci ce conţin indicaţii la natura produselor şi pot fi testate
    3. Mărci ce conţin indicaţii la calităţile, componenţa şi alte caracteristici ale produselor
    4. Mărci ce conțin indicații referitoare la natura, calitățile, componența și alte caracteristici ale produsului și sunt expuse într-o manieră fantezistă
    5. Mărci ce conțin indicații la natura, calităţile şi alte caracteristicile ale serviciilor
   2. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor/serviciilor
    1. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a produselor
    2. Mărci ce pot fi percepute ca fanteziste
    3. Inducerea în eroare cu privire la originea geografică a serviciilor
  9. Simboluri oficiale (art.7 alin.(1) lit.h))
   1. Drapele și embleme de stat
   2. Denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale
   3. Semne, sigilii oficiale de control, de garanție şi de marcare
  10. Denumiri oficiale care prezintă un interes public deosebit (art.7 alin.(1) lit.i))
   1. Denumirea oficială sau istorică a statului
   2. Denumiri ale unităților administrativ-teritoriale
   3. Insigne, embleme sau ecusoane, altele decât cele vizate de art.6 ter din Convenția de la Paris, care prezintă un interes public deosebit
  11. Mărci care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase (art.7 alin.(1) lit.j))
   1. Semne de înaltă valoare simbolică
   2. Simboluri religioase
  12. Indicații geografice, denumiri de origine ale produselor (art.7 alin.(1) lit.k))
  13. Mărci a căror utilizare contravine altor acte normative, decât cele din domeniul proprietății intelectuale (art.7 alin.(1) lit.l))
  14. Caracterul distinctiv dobândit (art.7 alin.(2))
  15. Permisiunea autorităților competente (art.7 alin.(3))
   1. Folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului
   2. Folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcare
   3. Folosirea denumirilor unităților administrativ-teritoriale
  16. Utilizarea IG, DO în componența mărcii (art.7 alin.(4))
 2. Motive relative de refuz
  1. Semne identice (art.8 alin.(1) lit.a))
  2. Semne similare (art.8 alin.(1) lit.b))
   1. Similitudinea produselor
   2. Similitudinea semnelor
    1. Similitudinea fonetică
    2. Similitudinea vizuală
    3. Similitudinea semantică
  3. Semne ce se bucură de renume (art.8 alin.(1) lit.c))
  4. Alte drepturi (art.8 alin.(3))
   1. Dreptul la nume, imagine, inclusiv numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova
   2. Dreptul de autor
    1. Opere incluse în mărci
    2. Titluri de opere
   3. Dreptul la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată
   4. Dreptul la un desen sau un model industrial protejat
  5. Opoziția – drept anterior la o marcă neînregistrată sau alt semn utilizat în comerţ (art.8 alin.(4) lit. a))
  6. Opoziția – agentul/reprezentantul titularului mărcii (art.8 alin.(4) lit.b))
   1. Condiții privind depunerea opoziției
 3. Limitarea dreptului exclusiv (art.10 alin. (1), (11), (12))
  1. Elemente neprotejabile ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, indiferent de produsele/serviciile solicitate
  2. Elemente ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv în componența mărcii, fiind descriptive pentru produsele/serviciile solicitate
 4. Depunerea cererii de înregistrare a mărcii constituite din semne verbale executate în mai multe limbi (art.28 alin.(1))

Introducere

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI) este oficiul naţional în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi unica autoritate care, pe teritoriul Republicii Moldova, asigură protecția mărcilor în condițiile Legii nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor (în continuare  ̶  Legea nr.38/2008).

Serviciile AGEPI sunt prestate în conformitate cu Sistemul de Management al Calității ISO 9001:2015, ceea ce garantează calitate în concordanță cu standardele internaționale.

În acest context, AGEPI a elaborat Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor (în continuare − Ghid).

Ghidul reprezintă o continuitate a activităților AGEPI pentru asigurarea transparenței acțiunilor realizate, garantarea accesului la informațiile deținute și pentru facilitarea interacțiunii dintre AGEPI și orice persoană interesată de domeniul mărcilor. Anterior, au fost lansate și alte instrumente de eficientizare a serviciilor:

 • baza de date „Mărci naționale”, care include informații detaliate despre cererile depuse, acțiunile realizate în cadrul procedurilor de examinare, înregistrare a mărcilor, eliberare a certificatelor de înregistrare, modificare a cererilor și mărcilor (inclusiv − Axa timpului), (http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx);
 • platforma de depunere on-line a cererilor de înregistrare, reînnoire și a documentelor aferente (https://e-servicii.agepi.gov.md/ro). Concomitent cu lansarea platformei de depunere on-line, a devenit posibilă și achitarea taxelor prin metode electronice.

Ghidul are scopul de a prezenta, prin diverse comentarii, exemple din practica AGEPI de aplicare a Legii nr.38/2008, a altor acte normative în procedura de examinare a semnelor solicitate pentru înregistrare în calitate de mărci, în raport cu condițiile specificate ca motive absolute sau relative de refuz. De asemenea, sunt expuse unele exemple de prevenire, chiar la etapa depunerii cererii de înregistrare, a situațiilor ce nu ar permite înregistrarea mărcii. În Ghid sunt prezentate comentarii utile referitoare la selectarea/elaborarea semnului care urmează să fie utilizat în calitate de marcă.

Totodată, sunt prezentate și comentarii privind opozițiile care pot fi depuse în cadrul procedurii de înregistrare a mărcilor, fiind enumerate un șir de drepturi anterioare, probe ce pot fi invocate în cadrul opoziției.

Ghidul va fi util atât angajaților AGEPI, implicați în procedurile de examinare a mărcilor, cât și solicitanților, titularilor, opozanților, dar şi tuturor persoanelor interesate.

Ghidul este un document cu caracter consultativ și nu poate substitui asistența/consilierea profesională, necesară pentru a lua în considerare toate circumstanțele fiecărui caz în parte.

Nu este permisă reproducerea integrală sau parţială a acestei lucrări, indiferent de mijloacele alese, fără acordul scris al AGEPI. Orice reproducere neautorizată a Ghidului de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor va constitui o încălcare a dreptului de autor și va fi sancționată în corespundere cu legislația în vigoare.