Calendarul evenimentelor

Ședința Comisiei de Contestații

Ședințele Comisiei de Contestații

Expoziția națională „Fabricat în Moldova”

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Lansarea Concursurilor „Marca comercială a anului” și „Premiul în domeniul calității”

Vizita studenților ASEM la AGEPI

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Concursul Național de Ştiințe și Inginerie pentru elevi „Mold SEF”

Lecţie interactivă în domeniul proprietăţii intelectuale

Consultări cu mediul de afaceri asupra inițiativei legislative de modificare a Legii nr.139/2010

Semnarea Acordului de colaborare dintre AGEPI și proiectul Jean Monnet Chair „European Union for Intellectual Property Rights"

European BEST Engineering Competition

Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale

Lansarea concursului în domeniul PI pentru tineri

Webinar „Inovații și Proprietate Intelectuală în timp de pandemie”

Lansarea Raportului anual 2019

Conferința internațională „Proprietate intelectuală - viziune fără iluzie”

Lansarea Concursului „Invenţii VS Corona”, IFIA

Webinar cu privire la serviciile și inițiativele OMPI

Ședința Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Ședințele Comisiei de Contestații

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Ședințele Comisiei de Contestații

Videoconferință AGEPI-OMPI privind ultimele evoluții în domeniul PI

Lansarea Raportului național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova pentru anul 2019

Videoconferință AGEPI-EUIPO privind aderarea AGEPI la practicile comune în materie de marcă și design ale EUIPO

Seminar online de instruire și testare a Platformei Knowing IPR Hub

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Ziua profesională a Funcționarului Public

Videoconferința „Shaping It Together: Our future, Our Community, Our Responsability”

Webinar OMPI pentru judecători

Ziua Inventatorului și Raționalizatorului

Ședință de lucru dintre AGEPI și Compania „Bucuria” SA.

Seminar online: Cum transformăm informația de brevet în avantaj competitiv

Conferință online despre fabricarea aditivă (Additive Manufacturing - AM)

Competiția internațională de invenții și proiecte inovatoare din Canada: iCAN 2020

Eveniment online: Rolul protecției împotriva concurenței neloiale în apărarea drepturilor de proprietate intelectuală

Conferința Jean Monnet “Dezvoltarea proprietății intelectuale în UE si Moldova: provocări și perspective”

Ședinţa Comisiei de contestații

Ședința Comisiei de Contestații

Gala Businessului Moldovenesc

Salonul Internațional de Invenții INVENTICA 2020

Salonul Internațional de Invenții ”IWIS-2020”

Expoziția Internațională Specializată iENA

Târgul internațional de invenții „ISIF”

Lansarea Concursului Național al celor mai Recunoscute Mărci Comerciale din Moldova

Webinar cu tematica axată pe PI în cadrul proiectului UTeach

Videoconferință: ședința de lucru AGEPI-EUIPO

Ședința comitetului organizatoric al concursului Marca Comerciala a Anului 2019, convocată de CCI

Ședința comitetului organizatoric al concursului ”Premiul pentru realizări în domeniul calității”, convocată de CCI

Ședința de lucru cu echipa Proiectului UE “Support for structured policy dialogue, coordination of the implementation of the Association Agreement and enhancement of the legal approximation process”

Ședința de lucru AGEPI-OEB pentru discutarea Planului comun de acțiuni

ViCo: Negocieri RM-UK asupra Acordului de parteneriat, comerț și cooperare

Ședința Consiliului Interstatal

Webinarul cu tema „Proprietatea intelectuală pe înțelesul tinerilor”

Comisia interguvernamentală moldo-ungara pentru cooperare economică

EIS „FARMER”, CIE Moldexpo, Chișinău

Salonul Internațional de Invenții și Inovații ,,Traian Vuia”, Timișoara, România

Conferință de presă dedicată Concursului Mărcilor Recunoscute NOTORIUM TRADEMARK AWARDS

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Webinarul cu privire la serviciile și inițiativele OMPI

Reuniune online dintre AGEPI și EUIPO

Adunarea generală a statelor membre ale OMPI

Ședința Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Ședința Comisiei de Contestații

Lansarea WIPO Lex-Judgments

Ședinţa Comisiei de contestații

Patent analytics and IPR management training

Forumul Internațional „Dezvoltarea inovativă prin intermediul pieței de proprietate intelectuală”

Patent analytics and IPR management training

Reuniune online AGEPI-OEB

Curs de instruire pentru judecători și procurori

Subcomitetul UE-RM pentru indicații geografice

Regimul de protecție a drepturilor de PI, discutat în cadrul Reuniunii Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană reunit în Configurația Comerț

Dialog online despre protecția invențiilor brevetate și a altor soluții tehnologice

Ședinţa OMPI – AGEPI

Ședința Comisiei de Contestații

Forumul Global al Inovării 2020

Conferința științifică consacrată aniversării a 70-a de la fondarea Grădinii Botanice Naționale "Alexandru Ciubotaru"

Atelier de lucru: Rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea unei afaceri de succes

Seminar online în domeniul proprietății intelectuale, dedicat mediului de afaceri din Soroca

Conferință online privind consolidarea sistemului de indicații geografice

Noaptea Cercetătorilor Europeni

Adunarea mandatarilor autorizaţi

Comitetului Permanent al OMPI (SCT/43)

Seminar online în domeniul proprietății intelectuale pentru studenții de la UTM

Reuniunea Comitetului de coordonare al OMPI

AGEPI, partener al competiției BEST Hackathon

şedinţele Comisiei de Contestaţii a AGEPI

Seminar online: Protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice

Conferință națională: Proprietatea intelectuală și asigurarea pacienților cu medicamente în contextul pandemiei COVID-19

Convocarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

Ședința Comisiei de Contestații

Ședința Comisiei de Contestații

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Şedința de lucru pe segmentul gestiunii colective a drepturilor patrimoniale de autor și conexe

Forum online de afaceri privind tehnologiile avansate

Promovarea eco-inovației în cadrul Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Seminar în domeniul proprietății intelectuale pentru studenții de la ASEM

Webinar regional privind soluționarea alternativă a disputelor în materie de tehnologii ale informației și comunicațiilor

Lansarea concursului ”Marca comercială a anului 2020”

Conferința Jean Monnet “Dezvoltarea proprietății intelectuale în UE și Republica Moldova: provocări și perspective”

Lecturi AGEPI

Ședinţa Comitetului organizatoric al EIS INFOINVENT

Salonul Internațional de Invenții și Tehnologii Inovaționale de la Moscova

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Ședințele Comisiei de Contestații

Conferința “Dezvoltarea proprietății intelectuale în UE şi Republica Moldova: provocări și perspective”

Conferinţă: Reglementări naționale și standarde juridice internaționale în domeniul protecției drepturilor consumatorului

Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”

Ședinţa de lucru pe marginea proiectului de Lege de modificare a Legii nr. 50/2008 privind protecția invențiilor

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

AGEPI și ANACEC au semnat un Acord de colaborare

Atelier de lucru privind politicile în domeniul proprietății intelectuale

Ședința Comisiei de Contestații

Webinar: Fenomenul contrafacerii în Republica Moldova

Webinar cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale

Ședinţa Comisiei de avizare a OGC

Masă rotundă „Instrumente de protecție a dreptului de autor asupra rezultatelor științifice”

Seminar de inițiere în promovarea produselor și dezvoltarea unui brand de succes

Sesiunea Comitetului de Experți al Uniunii de la Nisa

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale

Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova

Seminar în domeniul proprietății intelectuale

Ședințele Comisiei de Contestații

Atelier de lucru în domeniul proprietății intelectuale, organizat în cadrul proiectului KnowingIPR

44-a sesiune a Comitetului Permanent al OMPI

Cupa Businessului Creativ

Atelier de lucru “Rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea unei afaceri de succes”

Reuniune online dintre EUIPO, reprezentanții țărilor balcanice și Republica Moldova

Gala Businessului Moldovenesc

Salonului Internațional de Invenții INVENTICA 2021

Ședința Comisiei de Contestații

Ședința Comitetului organizatoric al Expoziției Internaționale Specializate INFOINVENT

Olimpiada Internațională pentru Tineri din Coreea 4i (KIYO)

Sesiunea Comitetului pentru Programă și Buget al OMPI

Expoziția Internațională Specializată “INFOINVENT”

Subcomitetului Republica Moldova – Marea Britanie pentru Indicații Geografice reunit online în prima ședință de la instituire

Proprietatea intelectuală abordată în cadrul Dialogului Politic și Strategic Republica Moldova – Marea Britanie în configurația Comerț

Curs de PI pentru asistenți judiciari (organizat de EUIPO)

Statele membre ale OMPI s-au convocat pentru a discuta contribuția proprietății intelectuale la dezvoltarea durabilă

Participă la expozițiile internaționale de inventică din Serbia, Malaiezia, Indonezia și Uganda

AGEPI, partener al Taberei de Vară de Jocuri Intelectuale

Seminar regional pentru judecători, organizat de Oficiul de Brevete din Letonia

Reprezentanții Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă, într-o vizită de informare la AGEPI

Au Gust LIVE: Proprietatea intelectuală și rolul său în dezvoltarea afacerilor

Conferință regională: Proprietatea Intelectuală în economia digitală pentru IMM

Simpozion mondial privind indicațiile geografice

Participanții Universității de vară 2021 “Art of Zone”, în vizită de informare la AGEPI

Ședința Comisiei de Contestații

Ședința Comisiei de Contestații

Ședința Consiliului Interstatal pentru problemele protecției juridice și apărării proprietății intelectuale, sesiunea a XI-a

Relațiile de colaborare dintre AGEPI și Centrul de Proprietate Intelectuală din Belarus

Seminarul regional cu genericul “Rolul sistemului de brevete în rezolvarea problemelor de sănătate publică”

Discuții constructive între conducerea AGEPI și reprezentanții OGC-urilor

AGEPI a dat start cursului special de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale

Provocările din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe, discutate în cadrul unei ședințe la AGEPI

Dialog constructiv între AGEPI și Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement

Comitet consultativ al OMPI privind noile măsuri de combatere a pirateriei şi contrafacerii pe internet

AGEPI a participat la un eveniment online organizat cu ocazia Zilei Cooperării Europene

AGEPI și Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova intensifică relațiile de colaborare

AGEPI, partener al Galei Fermierilor din Republica Moldova

Delegația Republicii Moldova participă la cea de-a 62-a Adunare generală a statelor membre ale OMPI

Ședințele Comisiei de Contestații

Școala online de Transfer Tehnologic

Webinar: Development of Innovation Business and Intellectual Property Protection in the Digital Era

Conferința anuală „Biblioteca Municipală «B.P. Hașdeu» – de la text la biți”

Salonului de invenții PRO INVENT – 2021

Săptămâna informațională în domeniul brevetelor

Proprietatea intelectuală la Școala de toamnă pentru profesori

Webinar: Plagiatul și dreptul de autor

Dezbateri publice pe marginea proiectului Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe

Ședințele Comisiei de Contestații

AGEPI a participat în cadrul „Săptămânii confidențialității în mediu online”

A fost inaugurată Expoziția Internațională Specializată "INFOINVENT"

Inteligența artificială și proprietatea intelectuală, subiect discutat în cadrul unei Conferințe internaționale

Ședințele Comisiei de Contestații

Expoziția Internațională de invenții „INFOINVENT” și-a desemnat câștigătorii

Ședința Comisiei de Contestații

Convocarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

AGEPI a participat la Grupul de lucru privind instrumentele și practicile comune în materie de marcă și design

A avut loc cea de-a șaptea reuniune a Subcomitetului UE-RM pentru indicații geografice

AGEPI a participat în cadrul Conferinței Creative Export

Webinar în domeniul proprietății intelectuale pentru cadrele didactice din învățământul profesional tehnic

Convocarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

Republica Moldova susține instituirea unui cadru regional în domeniul proprietății intelectuale a statelor membre CEFTA

Eveniment de totalizare al Proiectului KnowING IPR, cofinanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Transfrontalier Dunărea

Colaborarea AGEPI – MAIA, discutată în cadrul unei întâlniri bilaterale

Au fost desemnaţi câştigătorii Concursului în domeniul proprietății intelectuale pentru tineri

AGEPI a participat la Masa rotundă „Importanța și promovarea IGP, DOP și STG pentru antreprenorii din agricultură și spațiul rural”

Au fost înmânate certificatele de absolvire a cursului special de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale

Alina Mustovici a obținut locul I la Concursul în domeniul proprietății intelectuale pentru tineri

A fost aprobat proiectul Hotărârii Guvernului privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/desen sau model industrial

Convocarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

Creșterea cunoștințelor de proprietatea intelectuală în rândul profesorilor, în atenția AGEPI și a Centrului Educațional PRO DIDACTICA

Convocarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

Denumirea oficială a statului va putea fi utilizată în 14 mărci/desene industriale

Seminar în domeniul proprietății intelectuale pentru studenții de la ASEM

A avut loc ședința Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/DMI

Discuții constructive dintre reprezentanții AGEPI, MAIA și cei ai Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldova

AGEPI vă invită la Simpozionul științifico-practic „Lecturi AGEPI”, ediția a 23-a

Ședința Comisiei de Contestații

Participă la Conferința „Protecția proprietății intelectuale în era digitală”

Sesiuni de informare în domeniul proprietății intelectuale pentru elevii din cadrul Centrului de Excelență în Economie și Finanțe

AGEPI și INJ: discuții despre consolidarea cooperării la nivel interinstituțional

Reuniunea națională “Leadershipul Feminin în Republica Moldova”

Convocarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

AGEPI susține elevii inovatori, participanți ai Concursului „Mold SEF”

Seminar în domeniul proprietății intelectuale pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

Seminar de instruire pentru specialiștii din cadrul AGEPI, organizat de EUIPO

Cooperarea între AGEPI şi Consiliul Concurenţei, discutată în cadrul unei întrevederi bilaterale

Participă la Conferința informațională în domeniul brevetelor „PATLIB 2022”

Seminar regional privind secretele comerciale destinat statelor central-europene și baltice

Seminar în domeniul proprietății intelectuale pentru elevii din cadrul Colegiului Național de Comerț al ASEM

Protecția mărcilor, a designului industrial și indicațiilor geografice, discutată în cadrul Comitetului Permanent al OMPI

AGEPI, gazda Conferinței Internaționale „Protecția proprietății intelectuale în era digitală”

Seminar de informare pentru specialiștii Agenției Servicii Publice

AGEPI partener al etapei locale a competiției inginerești europene EBEC

Directorul general al AGEPI - discurs la Conferința internațională a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale

Curs de informare în domeniul proprietății intelectuale în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”

Principiile proprietății intelectuale, discutate în cadrul unei mese rotunde

AGEPI a participat la masa rotundă „Transformarea digitală: Proprietatea Intelectuală și trendurile în domeniul high-tech”

AGEPI participă la Campania de informare și învățare ,,Nu plagiatului”

AGEPI a participat la Conferința internațională „Promovarea dezvoltării economice prin intermediul sistemelor alimentare locale”

AGEPI a participat la cea de-a 32-a sesiune a Comitetului de Experți al Uniunii de la Nisa.

Denumirea oficială a statului va putea fi utilizată în 3 mărci

OMPI vă invită la Atelierul virtual despre factorii determinanți ai succesului dezvoltării vaccinului împotriva COVID-19

Instruiri în domeniul proprietății intelectuale pentru Academia de Muzică, Teatru și Arte plastice

AGEPI a participat la masa rotundă „Drepturile de Proprietate Intelectuală în Republica Moldova: Perspective în Materie Penală și Civilă"

AGEPI prezintă Raportul anual de activitate pentru anul 2021

Ședința Comisiei de Contestații

Invitație la Conferința Internațională a Instituțiilor OMPI de formare în domeniul PI

Convocarea şedinţei Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

„Cupa Businessului Creativ 2022” și-a desemnat câștigătorii

A fost lansat Raportul național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

Stadiul de implementare a Agendei de Dezvoltare a OMPI, abordat în cadrul Comitetului pentru Proprietate Intelectuală și Dezvoltare

Participanții Campaniei de informare și învățare „NU PLAGIATULUI!” s-au întrunit într-o conferință de totalizare

AGEPI participă la Expoziția Europeană de Inovare și Creativitate EUROINVENT

Antreprenorii din sectorul IMM, informați despre Proprietatea Intelectuală

Diferențele de gen în proprietatea intelectuală vor fi discutate în cadrul unui seminar virtual organizat de OMPI

AGEPI a participat la festivitatea dedicată ultimului sunet din cadrul Liceului Teoretic „Universul”

AGEPI lansează un concurs de desen pentru tineri

Ziua Mondială de Combatere a Contrafacerii

În atenţia candidaţilor pentru obţinerea calităţii de mandatar autorizat în proprietatea intelectuală!

Denumirea oficială a statului va putea fi utilizată în 4 mărci ale Companiei "TELERADIO-MOLDOVA"

Relațiile de cooperare între AGEPI și ORDA, discutate în cadrul unei reuniuni bilaterale la București

AGEPI a participat la o masă rotundă în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe

Concursul ”Marca Comercială 2021” și-a desemnat câștigătorii

AGEPI aduce drepturile de autor în atenția jurnaliștilor

Convocarea şedinţei Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale

Dialog constructiv între AGEPI și Programul de Dezvoltare a Dreptului Comercial din SUA

AGEPI instruiește profesorii în domeniul proprietății intelectuale

Un nou program destinat întreprinderilor mici și mijlocii a fost lansat la Chișinău

AGEPI a oferit diplome celor mai activi inventatori

Ședința Comisiei de Contestații

Conferința de presă „De ce este necesară o nouă Lege privind dreptul de autor și drepturile conexe”

Ședința Comisiei de Contestații

Întâlnire bilaterală între AGEPI și EUIPO

AGEPI a participat la Școala de vară ,,Inovații în nanomedicină”

Denumirea oficială a statului va putea fi utilizată în marca companiei „EURO-ALCO S.R.L.”

În atenţia candidaţilor pentru obţinerea calităţii de mandatar autorizat în proprietatea intelectuală!

Delegația Republicii Moldova participă la Adunarea generală a statelor membre ale OMPI

AGEPI a participat la lansarea Summer Course local 2022

Întâlnire bilaterală a Directorului general al AGEPI cu conducerea OMPI

În Parlament a fost adoptată Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe

Delegația Republicii Moldova a participat la o Conferință Internațională dedicată luptei împotriva contrafacerii și pirateriei

Vă invităm să participați la Expoziția de Invenții și Inovații din Africa

Promovarea produselor tradiționale discutată în cadrul unui eveniment de informare

Convocarea şedinţei Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale

30 de ani de la fondare AGEPI

Conferința internațională „Proprietatea Intelectuală în condițiile noii realități: evoluții, provocări și perspective”

AGEPI a prezentat în Uzbekistan practica Republicii Moldova în domeniul indicațiilor geografice

Cea de-a XXX-a aniversare de la fondarea AGEPI

Conferința Internațională: „Proprietatea Intelectuală în condițiile noii realități: evoluții, provocări și perspective”

Transformarea digitală, discutată în cadrul unui Atelier de lucru

Inteligența artificială va fi subiectul principal al celei de-a VI-a ediții a Conversațiilor OMPI

A fost lansat un nou proiect finanțat de UE menit să impulsioneze comerțul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și țările Parteneriatului Estic

Protecția produselor tradiționale – subiect discutat în cadrul unei conferințe internaționale

Seminar practic-informativ despre combaterea fenomenului de contrafacere

AGEPI a participat la cea de-a 15-a aniversare a grupului Local BEST

O nouă listă de simboluri a căror protecție a fost solicitată conform art. 6ter al Convenției de la Paris

Ședințele Comisiei de Contestații

A avut loc ședința Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă/DMI

Invitație la seminarul virtual OMPI dedicat proprietății intelectuale și femeilor antreprenoare

Procesul de digitalizare, discutat în cadrul unui atelier de lucru

Discuții dintre AGEPI și OEB privind examinarea cererilor de brevet

AGEPI participă la Expoziţiile Internaționale Specializate „Farmer” și „Moldagrotech”

AGEPI a participat la conferința internațională în domeniul PI din Georgia

Examen de atestare a candidaților pentru obținerea calității de mandatar autorizat in domeniul proprietății intelectuale

A fost semnat Ordinul interinstituțional cu privire la activitatea Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Atelier de lucru în domeniul proprietății intelectuale pentru judecători

Participă la evenimentul dedicat Combaterii decalajului de gen în domeniul PI – Femeile și rolul lor în turism

Știința Deschisă în Republica Moldova, subiect discutat în cadrul unei conferințe naționale

AGEPI a participat la Salonul internațional de invenții PRO INVENT de la Cluj-Napoca

AGEPI participă la Conferința „Moldova trece pe alb: Soluții pentru încurajarea tranziției spre munca legală”

Contractele din domeniul PI, subiect discutat în cadrul unei Conferințe de drept civil

AGEPI a participat la Expoziția Națională „Știința pentru pace: creativitate, experiență, perspective”

Proces de judecată simulat dedicat soluționării unui litigiu în domeniul proprietății intelectuale

A avut loc cea de-a 20-a sesiune a Grupului de lucru privind dezvoltarea juridică a Sistemului de la Madrid pentru înregistrarea internațională a mărcilor

Specialiștii AGEPI, instruiți de OEB privind brevetarea în domeniul energiei eoliene

AGEPI participă la Expoziția „Antreprenor Expo - 2022”

O nouă reuniune a Subcomitetului UE-RM pentru indicații geografice

Participă la Forumul mondial: „Turism gastronomic pentru oameni şi planetă: inovaţi, împuterniciţi şi păstraţi"

AGEPI a participat la Forumul Mass-Media 2022

Protecția mărcilor, designului industrial și indicațiilor geografice, discutate în cadrul Comitetului Permanent al OMPI

Seminar regional privind indicațiile geografice, organizat în Turcia

Evoluțiile din domeniul PI, prezentate în cadrul reuniunii Comitetului de Asociere RM-UE

Proprietatea intelectuală, pe agenda Forumului Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci

Seminar în domeniul proprietății intelectuale pentru studenții de la Facultatea de Design a UTM

Denumirea oficială a statului va putea fi utilizată în alte 2 mărci

Membrii Asociației ELSA, în vizită de studiu la AGEPI

Studenții de la Facultățile de Drept, tot mai interesați de domeniul proprietății intelectuale

Lecție publică despre domeniul proprietății intelectuale pentru studenții de la UTM

Conferința internațională privind crearea și dezvoltarea Rețelei de promovare a produselor locale din destinațiile turistice în arealul Bazinului Mării Negre

Încă un pas spre integrarea Republicii Moldova în spațiul european

A avut loc ședința membrilor Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Au fost desemnaţi câştigătorii Concursului în domeniul proprietății intelectuale pentru tineri

Studenții și doctoranzii de la USMF „Nicolae Testemițanu", instruiți în domeniul proprietății intelectuale

La Geneva a avut loc Comitetul Interguvernamental privind Proprietatea Intelectuală și Resursele Genetice, Cunoștințele Tradiționale și Folclor

Studenții de la UTM, la discuții cu Directorul general al AGEPI

Conferinţa finală a proiectului privind „Dezvoltare locală și cooperare transfrontalieră în domeniul produselor agricole și alimentelor tradiționale (LOC FOOD)”

Două participante din Republica Moldova, selectate în cadrul Programului OMPI: “Tradiția întâlnește afacerile: călătoria unei femei antreprenoare”

AGEPI a desemnat câștigătorii concursului de desen pentru tineri

Denumirea oficială a statului va putea fi utilizată în 2 mărci și un model industrial

Participă la Conferința regională „Proprietatea Intelectuală în economia digitală pentru IMM: industria cinematografică în mediul digital”

Directorul general al AGEPI a participat la Conferința regională „PI în economia digitală pentru IMM: industria cinematografică în mediul digital”

Reprezentanții CLDP din cadrul Departamentului de Comerț al SUA, în vizită de lucru la AGEPI

Republica Moldova și Georgia au semnat Acordul cu privire la recunoaşterea şi protecţia reciprocă a indicaţiilor geografice

AGEPI a participat la ediția a XX-a a Expoziției naționale „Fabricat în Moldova”

AGEPI a participat la Conferința științifică dedicată Zilei Internaționale a femeilor cu activități în domeniul științei

Studenții din cadrul ASEM, în vizită de informare la AGEPI

A avut loc reuniunea a 5-a a Comitetului de supraveghere a proiectului UE „Sprijin pentru dialog structurat de politici și coordonare a implementării Acordului de Asociere, precum și consolidarea procesului de aproximare legislativă”

S-a dat start înscrierilor la Concursurile „Marca comercială a anului” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității”

Seminar regional pentru judecători, organizat de OMPI și Oficiul de Proprietate Intelectuală din Ungaria

Noi utilizatori ai denumirii de origine protejate DEALUL CRAVEȚ

Sesiune de informare în domeniul proprietății intelectuale pentru elevii din cadrul Centrului de Excelență în Economie și Finanțe

Șezătoarea Basarabiei, marcă înregistrată în Republica Moldova

A fost aprobat proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de eliberare a licențelor obligatorii)

La Geneva are loc Comitetul Interguvernamental privind Proprietatea Intelectuală și Resursele Genetice, Cunoștințele Tradiționale și Folclor

Denumirea oficială a statului va putea fi utilizată în 2 mărci

A avut loc ședința Grupului de lucru „Dreptul proprietății intelectuale”, implicat în asigurarea implementării Mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova

Seminar în domeniul proprietății intelectuale pentru studenții și cadrele didactice din cadrul AMTAP

Proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de eliberare a licențelor obligatorii) a fost votat în primă lectură de Parlament

AGEPI a participat în cadrul Expoziției MOLDAGROTECH 2023, ediția de primăvară

AGEPI a participat la cea de-a 43-a sesiune a Comitetului Permanent al OMPI pentru dreptul de autor și drepturile conexe

Acordul dintre Republica Moldova și Georgia în domeniul IG, susținut de Guvern

Bibliotecarii din Republica Moldova, informați despre noile prevederi legislative în domeniul dreptului de autor

Republica Moldova a participat în premieră în cadrul Consiliului de Administrație al OEB

Reprezentanții AGEPI și OSIM au discutat despre armonizarea legislației în domeniul mărcilor

Directorul general al AGEPI și studenții de la AMTAP au discutat despre drepturile de autor în domeniul artelor frumoase

Proprietatea intelectuală, pe agenda discuțiilor în cadrul reuniunii Comitetului mixt moldo-american pentru cooperare comercial-economică

AGEPI, alături de AIESEC Chișinău în cadrul proiectului On The Map

Atelier de lucru dedicat femeilor antreprenoare din sectorul designului industrial

EUIPO a găzduit reuniuni în domeniul cooperării, mărcilor și designului industrial

Autoritățile publice și titularii de drepturi își unesc eforturile împotriva încălcării drepturilor de PI în Republica Moldova

AGEPI a organizat sesiuni de instruire în domeniul proprietății intelectuale pentru specialiștii ASP

IMPORTANT! Toate taxele pentru serviciile AGEPI pot fi achitate prin MPay

AGEPI și ISSPNPC au discutat despre protecția IG și DO în contextul acordului încheiat între Republica Moldova și Georgia

AGEPI și Programul CLDP din SUA colaborează pentru consolidarea sistemului de asigurare a DPI în Republica Moldova

A fost publicat Raportul național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova pentru anul 2022

AGEPI felicită iubitorii de lectură cu ocazia Zilei Mondiale a Cărții și a Dreptului de Autor

AGEPI lansează Concursul în domeniul proprietății intelectuale pentru tineri, ediția a VII-a

AGEPI celebrează Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale prin informarea elevilor cu privire la importanța PI

Simpozionul „Lecturi AGEPI” 2023: Dezbateri privind evoluțiile și provocările în domeniul PI

AGEPI a participat la Comitetul OMPI pentru Proprietate Intelectuală şi Dezvoltare

Ședință online cu șefii de oficii de proprietate intelectuală din cadrul țărilor membre ale OMPI

AGEPI a participat la cea de-a 33-a sesiune a Comitetului de Experți al Uniunii de la Nisa

AGEPI invită specialiștii în proprietate intelectuală să participe la Conferința "PATLIB 2023"

AGEPI și Asociația Studenților în Drept și-au unit forțele prin semnarea unui Acord de colaborare

AGEPI a promovat domeniul proprietății intelectuale în cadrul Zilei Europei la Chișinău

AGEPI a participat la cea de-a 15-a ediție a Expoziției Europene de Inovare și Creativitate EUROINVENT

AGEPI a participat la reuniunea anuală a Asociației Internaționale a Mărcilor

AGEPI și Asociația Obștească "Acțiune Pentru Justiție" au semnat un Acord de colaborare

Republica Moldova, invitată la reuniunea anuală a OEB privind cooperarea cu statele membre

Denumirea oficială a statului va putea fi utilizată în continuare pe un model industrial

Vizită de studiu la AGEPI: membrii APJ își extind cunoștințele despre proprietatea intelectuală

AGEPI și MAIA își unesc eforturile pentru consolidarea protecției indicațiilor geografice în Republica Moldova

Delegația AGEPI, în vizită oficială la Centrul Național Informațional în domeniul Brevetelor din Republica Tadjikistan

AGEPI și INJ consolidează cunoștințele în domeniul PI în rândul reprezentanților sectorului justiției

AGEPI a participat la Festivalul de tehnologie Chișinău Maker Faire

AGEPI, partener de încredere în promovarea performanței mărcilor comerciale la Gala Businessului Moldovenesc

AGEPI lansează o Campanie de informare în rândul copiilor din taberele de vară asupra riscurilor contrafacerii și pirateriei

AGEPI a participat la evenimentele aniversare ale AȘM

AGEPI a participat la Simpozionul mondial privind indicațiile geografice din Georgia

Institutul Federal Elvețian de Proprietate Intelectuală analizează domeniul proprietății intelectuale din Republica Moldova

A intrat în vigoare Acordul dintre Republica Moldova și Georgia cu privire la recunoașterea și protecția reciprocă a indicațiilor geografice

AGEPI a participat la ședința festivă dedicată Zilei Inventatorului și Raționalizatorului

A fost semnat Acordul de liber schimb cu Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană (EFTA)

Denumirea oficială a statului va putea fi utilizată în 2 mărci

AGEPI promovează rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea afacerilor

Republica Moldova prezidează cea de-a 64-a rundă a Adunărilor anuale ale statelor membre ale OMPI la Geneva

AGEPI și TURKPATENT au semnat un Protocol de colaborare în domeniul proprietății intelectuale

Creație și inovație: Republica Moldova impresionează în cadrul Adunării generale a OMPI de la Geneva

S-a dat start înregistrării la Expoziția Internațională Specializată “INFOINVENT”

Diplome de recunoștință pentru participanții din Republica Moldova la evenimentul Grupului CEBS de la Geneva

Republica Moldova a participat la evenimentele din Georgia axate pe asigurarea respectării drepturilor de PI

Guvernul a aprobat proiectul de lege care vizează modificarea unor acte normative (ajustarea cadrului normativ din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe)

31 de ani de la înființarea AGEPI: Republica Moldova marchează progresul în domeniul proprietății intelectuale

Sesiune de instruire în domeniul proprietății intelectuale pentru tinerii avocați

În atenţia candidaţilor pentru obţinerea calităţii de mandatar autorizat în proprietatea intelectuală!

Denumirea oficială a statului va putea fi utilizată în 2 mărci

AGEPI a participat la Expoziția MoldMedizin & MoldDent, oferind consultanță în domeniul proprietății intelectuale

AGEPI a participat la Congresul dedicat proprietății intelectuale din Varșovia

A fost aprobat proiectul legii pentru modificarea Legii nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe

Republica Slovacă și Republica Moldova își consolidează relațiile în domeniul proprietății intelectuale

AGEPI susține inovația și transferul tehnologic în regiunea de nord

Elevii de la Liceul „Mircea Eliade” învață despre proprietatea intelectuală cu AGEPI

AGEPI la Conferința din Oslo: Soluții inovatoare pentru combaterea infracțiunilor de proprietate intelectuală

A avut loc cea de-a IX-a reuniune a Subcomitetului UE-RM pentru Indicații Geografice

Consolidarea cooperării în domeniul proprietății intelectuale: Vizita delegațiilor OSIM și ORDA la AGEPI

AGEPI la "FASHION EXPO" - Proprietatea intelectuală și industria modei

Modificări în Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe: Parlamentul a adoptat două proiecte importante

AGEPI a prezentat evoluțiile cheie în domeniul proprietății intelectuale la Reuniunea Comitetului de Asociere RM-UE

AGEPI, la aniversarea a 50 de ani de la semnarea Convenției Brevetului European

Elevii de la Colegiul Național de Comerț al ASEM au explorat rolul PI în sfera turismului

La Geneva a avut loc cea de-a treia sesiune specială a Comitetului Permanent al OMPI privind dreptul mărcilor, DMI și IG

Informații și consultanță privind proprietatea intelectuală la Expoziția „Moldagrotech (autumn)”

AGEPI și Direcția Generală a Proprietății Industriale din Albania au semnat un Memorandum de înțelegere în domeniul proprietății industriale

Dialog interactiv despre proprietatea intelectuală: Membrii Asociației ELSA la AGEPI

AGEPI, alături de EUIPO într-o misiune la Kiev pentru consolidarea cooperării regionale în domeniul PI

Noi reuniuni în domeniul cooperării și mărcilor găzduite de EUIPO

Regulamentul privind procedura de control al activității OGC-urilor și a structurilor comune de colectare, aprobat de Guvern

Guvernul a aprobat proiectul Legii privind protecția secretelor comerciale

AGEPI a participat la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii PRO INVENT

România susține Republica Moldova în parcursul său de integrare europeană în domeniul proprietății intelectuale

Recrutările în cadrul organizației de studenți BEST Chișinău, susținute de AGEPI

AGEPI și AȘM: Parteneriat durabil pentru inovație și proprietate intelectuală în Republica Moldova

Descoperiți cele mai noi invenții la Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT"

A avut loc sesiunea a XXI-a a Grupului de Lucru privind dezvoltarea juridică a Sistemului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor

Descoperă inovația: Expoziția INFOINVENT 2023 își deschide virtual ușile

Femeile în inovare și afaceri, subiect de discuție în cadrul Conferinței Inovaționale Internaționale organizată de AGEPI

Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” a desemnat câștigătorii ediției a XVIII-a

Aurelian Gulea, desemnat cel mai remarcabil inventator din Republica Moldova

Explorând domeniul proprietății intelectuale: Studenții de la UTM în vizită la AGEPI

Sesiune de informare și prezentare a resurselor online de instruire oferite de către AGEPI și OEB

Guvernul a aprobat proiectul Legii privind mărcile

A doua reuniune a Subcomitetului Republica Moldova – Marea Britanie pentru indicații geografice

Distincții pentru laureaţii premiilor Expoziţiei „INFOINVENT” 2023

AGEPI a participat la cea de-a patra consultare regională privind indicațiile geografice în Europa și Asia Centrală

UE și EUIPO susțin consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, Ucraina și Georgia

Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul Legii privind mărcile

Republica Moldova a găzduit reuniunea Grupului de lucru la nivel de experți din Caucaz și Europa de Est privind drepturile de PI

Atelier regional la Chișinău privind aplicarea legislației în domeniul proprietății intelectuale

Ședința Observatorului RDPI la AGEPI: Discuții privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova

Au fost desemnaţi câştigătorii Concursului în domeniul proprietății intelectuale pentru tineri, ediția a VII-a

Diana Roșca și Cristina Dan, ambasadoare ale tradițiilor moldovenești la Geneva

AGEPI a participat la Expoziția națională „Fabricat în Moldova”, ediția 2024

AGEPI la Geneva: Republica Moldova și-a evidențiat succesele în educația privind proprietatea intelectuală în rândul tinerilor

AGEPI a participat la Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”

Denumirea oficială a statului va putea fi utilizată în 5 mărci

Peste 150 de elevi și-au prezentat lucrările în cadrul Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”, ediția a XII-a

Misiune de documentare a EUIPO la Chișinău: Consolidarea proprietății intelectuale în Republica Moldova

Elevii din cadrul Centrului de Excelență în Economie și Finanțe au beneficiat de sesiuni de informare în domeniul proprietății intelectuale

Masă rotundă dedicată industriei vitivinicole: AGEPI promovează proprietatea intelectuală în acest domeniu

Au fost înmânate certificatele de absolvire a cursului special de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale

Guvernul a aprobat Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Legii pentru modificarea Legii nr. 66/2008 privind protecţia IG, DO şi STG

A fost publicat Raportul național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova pentru anul 2023

AGEPI s-a alăturat discuțiilor la Simpozionul “Femeile în domeniul proprietății intelectuale” din SUA

AGEPI, la Expoziția Moldagrotech Spring 2024

AGEPI a participat la evenimentele dedicate Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor

Republica Moldova avansează în armonizarea legislației cu standardele UE în domeniul proprietății intelectuale

Protecția mărcilor, designului industrial și indicațiilor geografice, discutate în cadrul Comitetului Permanent al OMPI

Ion Bulhac a fost distins cu Premiul Național al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale pentru Inventatori

AGEPI a găzduit Conferința Industriilor Inovative

Consolidarea drepturilor de proprietate intelectuală în Georgia, Moldova și Ucraina pentru a sprijini aderarea la UE

Memorandum de înțelegere semnat între ASEM și EUIPO pentru oportunități educaționale în domeniul proprietății intelectuale

AGEPI a găzduit Reuniunea multilaterală la nivel înalt cu EUIPO și oficiile de proprietate intelectuală din regiune

AGEPI a participat la reuniunile în domeniul cooperării, mărcilor și designului industrial, organizate la EUIPO

A fost aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind DO și IG

AGEPI a semnat un Memorandum de înţelegere cu Oficiul Ungar de Proprietate Intelectuală

AGEPI a găzduit cea de-a 25-a ediție a Simpozionului științifico-practic anual „Lecturi AGEPI”

Proprietatea intelectuală, pe agenda Climathon Moldova 2024

Parlamentul a adoptat în a II-a lectură proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 66/2008 privind protecţia IG, DO și STG

AGEPI sărbătorește Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale prin informarea elevilor cu privire la importanța PI

AGEPI, prezentă la cea de-a 34-a sesiune a Comitetului de Experți al Uniunii de la Nisa

AGEPI participă la Academia Exportatorilor: Accent pe protecția proprietății intelectuale

O delegație a Republicii Moldova a participat la Conferința privind jurisprudența în domeniul proprietății intelectuale

Reuniunea anuală OEB: Dialog intens privind cooperarea în domeniul proprietății intelectuale

Republica Moldova și Franța consolidează relațiile bilaterale în domeniul proprietății intelectuale

AGEPI participă la Conferința diplomatică pentru încheierea unui instrument juridic internațional privind proprietatea intelectuală, resursele genetice și cunoștințele tradiționale asociate cu resursele genetice

La AGEPI a avut loc ședința Grupului de lucru nr. 7 „Dreptul proprietății intelectuale”

AGEPI a participat la Expozițiile Internaționale Specializate „Food & Drinks”, „Food Tehnology” și „Packaging. Depot”

AGEPI a înmânat mențiuni pentru inventivitate și creativitate participanților la Gala Laureaților de la Liceul Teoretic „Universul”

AGEPI promovează rolul proprietății intelectuale în rândul membrilor Incubatorului de Afaceri din Sîngerei

Statele membre OMPI au adoptat un nou Tratat istoric privind Proprietatea Intelectuală, Resursele Genetice și Cunoștințele Tradiționale Asociate Resurselor Genetice

Parlamentul a adoptat în două lecturi proiectul de Lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind DO și IG

Celebrăm Excelența în Afaceri și Calitate la Gala Businessului Moldovenesc

Directoarea generală adjunctă a AGEPI participă la Programul executiv pe marginea aspectelor de proprietate intelectuală pentru funcționarii publici de nivel înalt

Expoziția „EUROINVENT” la cea de-a XVI-a ediție

AGEPI a participat la Ziua Academiei de Științe a Moldovei: 63 de ani de la fondare și 77 de ani de la formarea primelor institute de cercetare de tip academic

Stagiu de practică plătit la AGEPI

Delegația Republicii Moldova participă la cea de-a 65-a ediție a Adunărilor Generale a statelor membre ale OMPI

Republica Moldova și Ucraina își consolidează cooperarea în domeniul proprietății intelectuale