Archive

Titlu Conţinut Post datesort ascending
Increasing Energy Efficiency in Agricultural Product Processing Enterprises Based on the Use of Hybrid Power Systems 17.07.2024
Increasing Energy Efficiency in Agricultural Product Processing Enterprises Based on the Use of Hybrid Power Systems 17.07.2024
Sporirea eficienței energetice în cadrul întreprinderilor de prelucrare a produselor agricole în baza utilizării sistemelor de alimentare hibride 17.07.2024
The Influence of Dietary Regime on Body Weight Change in Women of Late Reproductive Age 17.07.2024
The Influence of Dietary Regime on Body Weight Change in Women of Late Reproductive Age 17.07.2024
Influența regimului alimentar asupra modificării masei corporale la femei de vârstă reproductivă tardivă 17.07.2024
Characterization of Three-Dimensional Structures of Collagen Extracted from the Umbilical-Placental Complex for Applications in Oral￾Maxillofacial Surgery 17.07.2024
Characterization of Three-Dimensional Structures of Collagen Extracted from the Umbilical-Placental Complex for Applications in Oral￾Maxillofacial Surgery 17.07.2024
Caracterizarea structurilor tridimensionale din colagen extras din complexul ombilico-placentar pentru aplicații în chirurgia oro-maxilo-facială 17.07.2024
Electric High-Efficiency Seed Drying Plant 17.07.2024
Electric High-Efficiency Seed Drying Plant 17.07.2024
Instalație electrică pentru uscarea semințelor cu eficiență înaltă 17.07.2024
Telemedicine: A Comprehensive Review of the Impact and Evolution in the Healthcare Service 17.07.2024
Telemedicine: A Comprehensive Review of the Impact and Evolution in the Healthcare Service 17.07.2024
Telemedicina: O analiză cuprinzătoare a impactului și evoluției în serviciul de sănătate 17.07.2024
The Mechanical Toy – the Tandem between Engineering and Art 17.07.2024
The Mechanical Toy – the Tandem between Engineering and Art 17.07.2024
Jucăria mecanică – tandemul dintre inginerie și artă 17.07.2024
Conceptual Model and Architecture of No-Code Platform for Automatic Generation of Computer-Assisted Training Courses 17.07.2024
Conceptual Model and Architecture of No-Code Platform for Automatic Generation of Computer-Assisted Training Courses 17.07.2024
Modelul conceptual și arhitectura platformei no-code de generare automată a cursurilor de instruire asistată de calculator 17.07.2024
Multidimensional Neglect Index of Children in Difficulty – An Effective Tool for Social Decision Making 17.07.2024
Multidimensional Neglect Index of Children in Difficulty – An Effective Tool for Social Decision Making 17.07.2024
Indicele neglijării multidimensionale a copiilor aflați în dificultate – un instrument eficient pentru luarea deciziilor sociale 17.07.2024
Social Dialogue – Problems and Solutions 17.07.2024

Pagini

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda