Invenții. Calculator taxe

1. Depunerea cererii de brevet de inventie/ Deschiderea fazei nationale a cererii internationale, inclusiv examinarea formala, preliminara si publicarea cererii
2. Examinarea de fond a cererii de brevet de invenție, inclusiv cercetarea documentară
3. Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, pentru fiecare an de valabilitate:
4. Publicarea traducerii revendicărilor din cererea de brevet european în procedura de validare
5. Publicarea versiunii corectate a traducerii revendicărilor din cererea de brevet european în procedura de validare
6. Publicarea traducerii fasciculului de brevet european validat
7. Publicarea traducerii fasciculului de brevet european validat, modificat în urma procedurii de opoziţie sau de limitare la Oficiul European de Brevete
8. Publicarea traducerii corectate a fasciculului de brevet european validat
9. Eliberarea certificatului privind validarea brevetului european
10. Depunerea şi examinarea formală a unei cereri de transformare a cererii de brevet european în procedura de validare în cerere de brevet naţional
18. Depunerea şi examinarea cererii de acordare a certificatului complementar de protecţie
19. Eliberarea certificatului complementar de protecţie
20. Menţinerea în vigoare a certificatului complementar de protecţie, pentru fiecare an de valabilitate
21. Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea unei cereri internaţionale conform prevederilor articolului 14 al Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor (P.C.T.)
22. Eliberarea brevetului, inclusiv tipărirea fascicolului de brevet
23. Depunerea şi examinarea unei cereri privind transformarea cererii
24. Depunerea cererii divizionare, inclusiv examinarea formală şi publicarea cererii
25. Publicarea cererii înainte de termen, la solicitare
26. Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet, întocmirea şi publicarea
27. Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet cu raport de documentare întocmit de o autoritate internaţională de documentare, întocmirea şi publicarea
28. Tipărirea şi eliberarea unui nou fascicul al titlului de protecţie
29. Depunerea şi examinarea cererii de limitare a brevetului
72. Revendicarea priorităţii convenţionale sau de expoziţie într-o cerere de înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate industrială, inclusiv într-o cerere internaţională
73. Revendicarea priorităţii unei cereri depuse la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), corectarea sau suplimentarea unei revendicări a priorităţii
74. Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea cererii conform procedurilor de înregistrare internaţională, cu excepţia invenţiilor
75. Examinarea cererii de introducere a unei modificări
76. Rectificarea unei erori
77. Modificarea datelor înscrise în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală
78 Prelungirea termenului de procedură (pentru o acţiune într-o procedură în faţa AGEPI)
79 Repunerea în termenul omis
80. Restabilirea/repunerea în drepturi
81. Examinarea şi înregistrarea contractului de cesiune, gaj, licenţă sau franchising pentru un obiect al proprietăţii industriale
82. Examinarea cererii şi înscrierea modificării în contractul înregistrat pentru un obiect al proprietăţii industriale
83. Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului, cu excepţia contractului prevăzut la pct.57
84. Depunerea unei opoziții / contestații
85. Retragerea totală/parţială a cererii de înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate intelectuală, cu excepţia cererilor prevăzute în pct.52-56, retragerea opoziţiei, retragerea contestaţiei depuse împotriva deciziei examinării, renunţarea la titlul de protecţie al obiectului de proprietate intelectuală
86. Eliberarea titlului de protecţie în cazul transmiterii drepturilor, la solicitare
87. Examinarea şi înregistrarea Regulamentului de utilizare a mărcii colective/de certificare şi publicarea informaţiei privind aceasta
88. Atestarea mandatarilor autorizaţi sau evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale
89. Reatestarea evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale
90. Instruirea în cadrul cursurilor de specializare „Protecţia proprietăţii intelectuale” sau „Evaluarea proprietăţii intelectuale”
91. Organizarea medierii/arbitrajului
92. Eliberarea unui document oficial cu privire la obiectele de proprietate industrială, de tipul: duplicat, act de prioritate etc.
93. Eliberarea, la solicitare:
94. Plasarea pe pagina de start a site-lui AGEPI a informaţiei referitoare la activitatea mandatarului autorizat, lunar
95. Selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză pentru obiectele de proprietate intelectuală privind

* Inlesniri