2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Консультации:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400500

AGEPI si ASEM au incheiat un acord de colaborare in domeniul proprietatii intelectuale

22.04.2011

La 19 aprilie curent, Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI), reprezentata de dr. Lilia BOLOCAN, Director General AGEPI si Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), in persoana membrului corespondent al ASM Grigore BELOSTECINIC, Rectorul ASEM, au incheiat un Acord de colaborare privind instruirea si perfectionarea cadrelor cu profil economic in domeniul proprietatii intelectuale.

La semnarea acordului mentionat au mai participat, din partea ASEM: dl Cornel GUTU, prorector cu activitate stiintifica si relatii externe si dna Natalia GALANTON, sefa serviciului relatii externe, iar din partea AGEPI: dl Iurie BADIR, sef Directie economie si finante, si dna Maria ROJNEVSCHI, director Departament promovare si editura.

In vederea realizarii acordului dat, partile vor colabora in scopul promovarii proprietatii intelectuale prin antrenarea celor mai calificati specialisti din domeniu in procesul de instruire si perfectionare a cadrelor didactice si studentilor din cadrul ASEM.

Apreciind avantajele colaborarii bilaterale in ameliorarea procesului de instruire a studentilor si perfectionare a cadrelor didactice in domeniul proprietatii intelectuale, conducatorii AGEPI si ASEM au reiterat necesitatea examinarii posibilitatii de a include in programa de studiu a unor discipline precum: a) introducere in proprietatea intelectuala; b) economia proprietatii intelectuale; c) dreptul proprietatii intelectuale; d) transferul tehnologic; e) managementul PI; f) marketingul produselor noi; g) evidenta activelor imateriale.

Delegatia ASEM a primit din partea AGEPI un set de literatura in domeniul proprietatii intelectuale (culegeri de acte normative, brosuri promotionale etc.) pentru dotarea bibliotecii ASEM.

Mentionam faptul ca, pe parcursul ultimilor 2-3 ani, AGEPI a incheiat acorduri privind instruirea si perfectionarea cadrelor in domeniul proprietatii intelectuale cu inca 8 institutii de invatamant superior din republica, si anume: Universitatea Tehnica a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „N. Testemitanu”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti, Academia de Transporturi, Informatica si Comunicatii, Universitatea Libera Internationala din Moldova, Universitatea Academiei de Stiinte a Moldovei, Universitatea de Stat „B. P. Hajdeu” din Cahul. In baza acestor acorduri, anual, sunt organizate diverse actiuni (prelegeri, seminare, mese-rotunde) de sensibilizare si instruire a studentilor si profesorilor privind rolul si locul proprietatii intelectuale in dezvoltarea social-economica si culturala a tarii noastre.