2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Консультации:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400634

Publicatii AGEPI 2009

09.07.2009

Biblioteca de proprietate intelectuala

Propunem persoanelor interesate diverse publicatii, periodice si seriale, editate sub egida Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI), care ofera publicului cititor cea mai diversa informatie despre protectia obiectelor de proprietate intelectuala si activitatea inventiva din tara si din lume.

RAPORTUL ANUAL 2008 contine informatii concludente privind activitatea de brevetare si inregistrare a obiectelor de PI, activitatea in domeniul juridic, promovarea proprietatii intelectuale, automatizarea proceselor informationale si tehnologice ale sistemului de PI, structura organizatorica si managementul intern, cooperarea internationala, actiunile prioritare pentru anul curent etc.

Doua din publicatiile AGEPI – Buletinul Oficial de Proprietate Industriala (BOPI) si revista de proprietate intelectuala „INTELLECTUS” – detin indici internationali ISSN. Suplimentul revistei "INTELLECTUS" - "AGEPI INFO” oglindeste actualitatea in domeniul PI, noutatile legislative, activitatile promotionale ale AGEPI, participarea savantilor, cercetatorilor si inventatorilor moldoveni la expozitiile nationale si internationale, trece in revista cele mai interesante materiale publicate in mass-media la tema data.

De asemenea, la Centrul de Informare si Documentare in domeniul PI (CID PI) pot fi consultate si alte publicatii noi sau actualizate: monografii, brosuri, rapoarte de cercetare, studii, literatura instructiv-didactica etc. Recent au fost editate sau reeditate:

  • „Cum se breveteaza o inventie prin sistemul PCT: [Indicatii metodice]”/Alcat.: Tudor Jovmir, Ala Gusan;
  • „Cum se protejeaza un soi de planta in Republica Moldova: [Indicatii metodice]”/ Alcat.: Maria Rojnevschi, Natalia Nadiojchina, Ala Gusan;
  • „Как получить патент на сорт растения в Республике Молдова: [Методические рекомендации]” / Сост.: Мария Рожневски, Наталья Надежкина, Алла Гушан;
  • „Regulamentul privind procedura de depunere, examinare si inregistrare a desenelor si modelelor industriale” = „Положение о процедуре подачи, экспертизы и регистрации промышленных рисунков и моделей”;
  • „Seminar national "Protectia juridica a soiurilor noi de plante in Republica Moldova": Dedicat Jubileului de 10 ani de la aderarea Republicii Moldova la UPOV / Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante (CSTSP) a Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare al Republicii Moldova;
  • „Regulament cu privire la inregistrarea si evidenta de stat a rezultatelor activitatii de cercetare stiintifica: Anexa 5 la Acordul de parteneriat intre Guvern si Academia de Stiinte a Moldovei pentru anii 2009-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 27 din 22 ianuarie 2009” // Buletin Oficial de Proprietate Industriala. - Chisinau: AGEPI;
  • „Probleme teoretice si practice ale economiei proprietatii intelectuale”/ Comunicari prezentate la editia a VII-a a Conferintei internationale stiintifico-practice cu genericul „Inovarea in sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii”, 27-28 noiembrie 2008, coord. stiintific dr. Iurie Badir.

AGEPI expediaza publicatiile sale, inclusiv Buletinele oficiale si Rapoartele anuale, abonatilor si, in mod gratuit, cu drept de depozit legal, unor biblioteci, organelor de stat, diferitor organizatii, intreprinderi si institutii de invatamant superior din republica.