2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Консультации:
(+373-22) 400500

Антикоррупционная линия:
(+373-22) 400500

Domeniul proprietății intelectuale, promovat în cadrul Festivalului republican al etniilor

24.09.2017

Pe 24 septembrie, în Grădina Publică Ştefan cel Mare şi Sfânt din Chișinău, s-a desfășurat cea de-a XVI-a ediţie a Festivalului republican al etniilor, cu genericul „Unitate prin diversitate”. Evenimentul a fost organizat de Biroul Relaţii Interetnice.

La ediţia din acest an au participat aproximativ 75 de organizaţii etnoculturale, ce reprezintă 30 de etnii, precum şi numeroase formaţii artistice inclusiv din raioane.

Festivalul republican al etniilor a debutat cu depunerea de flori la monumentul Ştefan cel Mare şi Sfânt, după care, în Grădina Publică, a avut loc deschiderea oficială a evenimentului.

Pe parcursul întregii zile, au avut loc concerte tematice, vizita curţilor entice, expoziţii de artă decorativ-aplicativă, arte plastice şi artizanat. De asemenea, reprezentanţii etniilor și-au prezentat bucătăriile naţionale. Astfel, moldovenii şi ucrainenii, ruşii şi beloruşii, găgăuzii şi bulgarii, romii şi evreii, polonezii şi nemţii, lituanienii şi estonienii, grecii şi armenii şi multe alte etnii au reprezentat specificul şi valorile ţării, iar toate în ansamblu au împărtăşit diversitatea patrimoniului cultural european.

Scopul Fes­ti­va­lu­lui republican al etniilor este valo­ri­fi­ca­rea şi per­pe­tu­a­rea tra­di­ţi­i­lor mino­ri­tă­ţi­lor naţio­nale precum şi dezvol­ta­rea dia­lo­gu­lui inter­cul­tu­ral, con­so­li­da­rea rela­ţi­i­lor de pri­e­te­nie între reprezentanţii dife­ri­tor naţio­na­li­tăţi, care locu­iesc pe teri­to­riul Republicii Mol­dova.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a participat la eveniment cu un stand informațional, la care vizitatorii festivalului s-au putut familiariza cu sistemul național de proprietate intelectuală, precum și cu importanța protejării obiectelor de proprietate intelectuală.