2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ziua Inventatorului și Raționalizatorului 2017

24.06.2017

Începând cu anul 1995, a devenit o tradiție ca în fiecare an, la sfârșit de iunie, în Republica Moldova să fie marcată o frumoasă și semnificativă sărbătoare profesională - Ziua Inventatorului și Raționalizatorului. Acest eveniment este organizat de Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor „Inovatorul” și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. La ședința solemnă, organizată cu această ocazie, au fost prezenți cunoscuți cercetători, inventatori și raționalizatori din republică, reprezentanți ai mediului academic și de învățământ superior, personalități marcante din domeniile de cercetare-inovare. 

În cuvântul de salut, Nicanor Solcan, președintele Uniunii Inventatorilor și Raționalizatorilor  (UIR) „Inovatorul”, a menționat că Republica Moldova dispune de un bogat potențial uman inovativ, care contribuie efectiv la relansarea economiei și care merită toată aprecierea, susținerea și stimularea din partea statului și a întregii societăți.

Dl Sergiu Solcan, Vicepreședintele UIR „Inovatorul”, a prezentat principalele realizări ale inventatorilor și raționalizatorilor: conform datelor Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova, în ultimii cinci ani, au fost implementate 683 de invenții și 822 de propuneri de raționalizare, iar efectul economic obținut a constituit 18,5 milioane de lei, acesta fiind asigurat prin aportul a 3480 de inovatori. Doar în 2016, efectul economic respectiv a constituit 2 milioane 721 mii de lei, iar rentabilitatea activității inventive și inovative (de raționalizare) în perioada de bilanț a constituit 388,7 la sută.

Cele mai bune rezultate în dezvoltarea inventivității, în anul 2016, au fost realizate de următoarele instituții: Universitatea de Stat din Moldova care a depus 25 de cereri de brevet de invenție și a obținut 20 de brevete; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „N. Testemițanu”(21 de cereri, 17 brevete); Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (24 de cereri, 12 brevete); Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) (19 cereri, 14 brevete) etc.

În ciuda dificultăților și provocărilor de ordin economic, financiar și organizațional cu care ne confruntăm, inventatorii și raționalizatorii din republică pot face față oricărei probleme tehnice. Aceste persoane sunt fondul de aur al elitei tehnice și științifice a țării, a concluzionat dl Sergiu Solcan.

În continuare, dna Svetlana Munteanu, consilier al Directorului general AGEPI, în numele conducerii și colectivului Agenției, a transmis un mesaj de felicitare întregii comunităţii a inventatorilor şi raţionalizatorilor din Republica Moldova, cu prilejul sărbătorii și a menționat următoarele: „Inovaţia şi creativitatea sunt acele resursele intelectuale inepuizabile de care depinde prosperitatea noastră actuală şi cea viitoare. Invențiile îmbunătățesc viața de zi cu zi, creează valoare economică, generează locuri de muncă și chiar salvează vieți. Iar inventatorii şi raţionalizatorii pe care îi onorăm astăzi contribuie imens la avansarea tehnologiei.”

În bazele de date AGEPI sunt înregistrați 4698 de inventatori naționali, dintre aceștia circa o treime sunt femei-inventatoare (1364). „Chiar dacă suntem presați de o situatie economică precară, ne bucurăm că apar tot mai mulți inventatori noi, doar în perioada ianuarie 2016, și până în prezent, au solicitat brevetarea invențiilor 173 de inventatori noi, dintre aceștia 68 sunt femei”, a accentuat dna Svetlana Munteanu.

Din an în an, inventatorii din Republica Moldova confirmă tot mai convingător statutul nostru de naţiune inventivă, obţinând multiple distincţii naţionale şi internaţionale. AGEPI susține și promovează în permanență activitatea inovaţională din Republica Moldova, asigurând participarea lucrărilor inventatorilor naţionali la saloanele internaţionale de inventică. În această ordine de idei, de o popularitate susţinută se bucură în rândurile comunităţii cercetătorilor, inventatorilor şi raţionalizatorilor Expoziţia Internaţională Specializată “INFOINVENT”, organizată o data la doi ani de AGEPI și Centrul International de Expoziții "Moldexpo", în cooperare cu Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT). Anul acesta, în perioada 15-18 noiembrie, va avea loc cea de a XV ediție a EIS „INFOINVENT”, astfel, și cu acest prilej, AGEPI invită toți inventatorii și raționalizatorii să participe la acest eveniment de excepție.

Cu un mesaj de felicitare adresat inventatorilor şi raţionalizatorilor a venit și dl Petru Chiriac, Vicepreşedintele Confederației Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), care a apreciat înalt contribuția acestora la progresul tehnologic și la dezvoltarea economiei naționale.

Prezent la manifestație, dl Boris Gaina, academician-coordonator al Secţiei de Ştiinţe Agricole a ASM, i-a îndemnat pe inventatori și cercetători să fie mai insistenți, mai întreprinzători la capitolul implementării ideilor în practică. În opinia sa, pentru aceasta e nevoie de un parteneriat dintre instituțiile stiintifice, producători și rationalizatori.

Evenimentul a devenit și un bun prilej pentru aprecierea după merit a celor mai activi inventatori și raționalizatori ai anului.  Laureații ediției curente a concursului național anual al raționalizatorilor, organizat de UIR „Inovatorul”, în comun cu CNSM și AGEPI au fost menționați cu diplome și premii. Astfel:

  • „Cel mai bun raționalizator al anului din Republica Moldova” a fost desemnat dl Vasile Țurcan, doctor în medicină, şef Secţie Epidemiologia Infecţiilor Nosocomiale, Centrul de Sănătate Publică mun. Bălţi.
  • „Cel mai bun tânăr raționalizator al anului din Republica Moldova” a devenit dna Doina Fosa, medic doctorand, USMF „Nicolae Testemițanu”.

Tot în cadrul ședinței solemne, AGEPI a acordat distincții celor mai activi inventatori. Cu Diploma AGEPI “Cel mai activ inventator al anului 2016” și premii au fost menționați: dl academician Ion Bostan, UTM; dnii Ciobanu Radu și Ciobanu Oleg, doctori în stiinţe tehnice, UTM și dl Viorel Nacu, dr. habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, USMF „Nicolae Testemițanu”.

 Sărbătorirea Zilei Inventatorului și Raționalizatorului a constituit și în acest an un bun prilej pentru promovarea inovației, care reprezintă motorul cheie al creșterii economice şi al bunăstării, și poate oferi un salt calitativ real în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii.