2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Vizite de documentare ale expertilor Proiectului Twinning la Chisinau

27.01.2011

In vederea realizarii Proiectului Twinning “Suport pentru implementarea si respectarea drepturilor de proprietate intelectuala in Republica Moldova”, lansat pe 1 noiembrie 2010, pe parcursul lunii ianuarie 2011 la Chisinau se desfasoara o serie de vizite de documentare ale expertilor europeni.

Astfel, in perioada 9-14 ianuarie, la AGEPI, care este principalul beneficiar de proiect, a avut loc vizita de documentare pentru evaluarea mecanismului de comunicare si cooperare in domeniul protectiei drepturilor de proprietate intelectuala, cu participarea dnei Monica Pop, Procuror sef, Serviciul pentru coordonarea activitatii Ministerului Public in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala din Romania, si dnei Adriana Atanasoaie, sef Directie Tehnologii Informationale de la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci din Romania (OSIM).

Pe parcursul acestei misiuni, expertii europeni au avut o serie de intalniri cu reprezentantii autoritatilor publice responsabile de realizarea drepturilor de PI, inclusiv din cadrul Directiei investigare fraude a Ministerului Afacerilor Interne, Directiei control si destinatii vamale a Serviciului Vamal, Directiei protectia consumatorului si supravegherea pietei a Ministerului Economiei, Procuraturii Generale.

Expertii europeni au mai avut intalniri cu reprezentantii organizatiilor de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe (AsDAC si Copyright), reprezentantul BSA Moldova, precum si cu reprezentantii sectorului privat, inclusiv ai Asociatiei Patronale "Camera de Comert Americana din Moldova", ai companiilor British American Tobacco, IM Trimetrica S.R.L. s.a.

La finele misiunii expertii au venit cu unele recomandari de imbunatatire a mecanismului de comunicare si cooperare in domeniul protectiei si respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in Republica Moldova.


*******

In perioada 16-21 ianuarie curent la Chisinau s-a desfasurat vizita de documentare a delegatiei Oficiului Danez pentru Brevete si Marci (DKPTO), lider senior de proiect Twinning, din care au facut parte dna Marianne Helledi Knudsen, consilier principal, Departamentul Proiecte Internationale, si dl Kim Buchardt Christiansen, director, Directia Vanzari si Marketing. In cadrul vizitei, expertii din Danemarca au evaluat strategiile de marketing si de promovare a rolului proprietatii intelectuale in Republica Moldova, utilizate de specialistii din cadrul Departamentului Promovare si Editura al AGEPI, s-au familiarizat cu structura Agentiei, cu publicatiile pe care le editeaza, cu serviciile prestate, cu parteneriatele si initiativele Internet, cu sursele de informatie din domeniul PI disponibile la Biblioteca AGEPI.

In contextul dat, expertii UE s-au intrunit si cu reprezentantii Agentiei pentru Inovare si Transfer Tehnologic din cadrul ASM, ai Camerei de Comert si Industrie, precum si cu reprezentanti in PI.

La sfarsitul acestei misiuni, expertii europeni au facut o evaluare detaliata a strategiilor de marketing, de comunicare si promovare a rolului proprietatii intelectuale in Republica Moldova, prezentand specialistilor AGEPI unele concluzii si recomandari privind perfectionarea acestei activitati, inclusiv a mecanismului de cooperare a AGEPI cu utilizatorii informatiei de PI (institutii din sfera stiintei si inovarii, titulari de drepturi, agenti economici, in special IMM-uri etc.). In baza rezultatelor actualei misiuni, la o etapa ulterioara expertii UE vor asista AGEPI in perfectionarea strategiilor sale de comunicare cu diverse categorii/grupuri de utilizatori ai sistemului de PI.


*******

In perioada 24-28 ianuarie curent la AGEPI se desfasoara vizita de documentare a expertilor Proiectului Twinning “Suport pentru implementarea si respectarea drepturilor de proprietate intelectuala in Republica Moldova” de la Oficiul Danez pentru Brevete si Marci - dl Sven Nytoft Rasmussen, examinator, Sectia mecanica, dna Kathrine Spinner Madsen, consilier juridic, expert marci, si dl Torben Engholm Kristensen, consilier juridic principal, examinator desene si modele industriale. In urma consultarilor, expertii europeni vor evalua necesitatile de instruire a examinatorilor in materie de brevete, marci si desene industriale, care vor sta la baza elaborarii unor programe de instruire pentru specialistii AGEPI.