2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Un nou Acord în domeniul proprietății intelectuale

02.03.2020

Pe data de 28 februarie curent, Directorul general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Viorel Iustin, și coordonatorul proiectului Jean Monnet Chair „European Union for Intellectual Property Rights”/EUPROIN, proiect implementat sub egida Uniunii Europene și a Asociației de Cultură Juridică Henri Capitant Moldova, Rodica Crudu au semnat un acord de colaborare în domeniul proprietății intelectuale.

Prin semnarea Acordului părțile s-au angajat să promoveze importanța și rolul fundamental al proprietății intelectuale pentru dezvoltarea economică, culturală și socială a statului, precum și personală a fiecărui membru al societății. Respectiv, unul dintre obiectivele de bază ale colaborării dintre instituții este crearea unui climat pentru tineri și reprezentanți ai mediului de afaceri, favorabil inovării, creativităţii şi liberei concurenţe, pentru dezvoltarea unor afaceri profitabile.

Totodată, părțile au convenit să își consolideze eforturile în vederea evidențierii avantajelor oferite de înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală, organizând acțiuni comune și facilitând accesul la informația și serviciile în domeniul proprietății intelectuale.

Directorul general al AGEPI a salutat inițiativa Asociației de Cultură Juridică Henri Capitant Moldova de a se implica în promovarea sistemului de proprietate intelectuală și a asigurat reprezentanții proiectului de disponibilitatea agenției de a contribui la realizarea activităților de interes public în domeniul său de competență.

Precizăm că proiectul Jean Monnet Chair „European Union for Intellectual Property Rights”/EUPROIN este implementat în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei sub egida Uniunii Europene și a Asociației de Cultură Juridică Henri Capitant Moldova, cofinanțat de Programul Erasmus+ al UE. Obiectivul principal al proiectului este de a promova cunoștințele și a consolida înțelegerea de către comunitatea academică din Republica Moldova, dar și de către  sectorul asociativ și de business, a importanței dezvoltării, protecției și valorificării proprietății intelectuale pentru dezvoltarea economică durabilă a țării și integrarea ei în spațiul european.