2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Un grup de specialisti din cadrul institutiilor din sfera cercetare&inovare si invatamant superior din republica au absolvit cursul de instruire „Protectia proprietatii intelectuale”, disciplina de studii „Inventii”

07.11.2013

In scopul ridicarii nivelului de cunoastere a sistemului de protectie a proprietatii intelectuale si sporirii calitatii cererilor de brevet de inventie elaborate, AGEPI a organizat, in perioada 16 octombrie - 1 noiembrie curent, un curs de instruire in domeniul protectiei inventiilor pentru specialisti din cadrul institutiilor din sfera cercetare&inovare si invatamant superior din republica.

Astfel, 16 specialisti din cadrul mai multor institutii academice (Institutul de Chimie, Institutul Stiintifico-Practica de Horticultura si Tehnologii Alimentare, Institutul de Ecologie si Geografie, Institutul de Zoologie, Institutul de Microbiologie si Biotehnologie, Institutul de electronica si nanotehnologii) si universitare (Centrul biologie moleculara al USM, Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie ”Nicolae Testemitanu”, Universitatea Tehnica a Moldovei), precum si Agentiei pentru Inovatie si Transfer Tehnologic au frecventat gratuit cursurile de instruire „Protectia proprietatii intelectuale”, disciplina „Inventii”.

Cursantii au avut posibilitate sa cunoasca atat la modul teoretic, cat si practic nu doar sistemul national de protectie a inventiilor, dar si cel international si european, ceea ce este deosebit de actual in contextul integrarii comunitatii stiintifice din Republica Moldova in Spatiul European de Cercetare. De asemenea, specialistii AGEPI au familiarizat cursantii cu cele mai utile surse de informare si instrumente de documentare in domeniul inventiilor, care pot fi utilizate in procesul de cercetare stiintifica si de stabilire a stadiului anterior al tehnicii in domeniul cercetat, precum si de pregatire a descrierii cererii de brevet de inventie, in vederea ameliorarii calitatii acestora.

La finalizarea disciplinei, cursantii au sustinut un examen prevazut de planul de invatamant si au obtinut certificate prin care se atesta frecventarea si finalizarea cursului de instruire. Persoanele care au frecventat cursul au beneficiat de spatii adecvate procesului de invatamant si de biblioteca cu fondul de carte, necesar pentru disciplina predata.