2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Un an de la intrarea în vigoare a Acordului privind validarea brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova

01.11.2016

Pe 1 noiembrie 2016, s-a împlinit un an de la intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete (OEB) privind validarea brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova.

Pe parcursul acestui an, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a întreprins un șir de măsuri menite să asigure funcționarea sistemului de validare pe teritoriul Republicii Moldova, printre acestea se numără:

  • ajustarea cadrului normativ privind tarifele referitoare la procedurile legale de validare a brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova (Hotărîrea Guvernului nr. 1072 din 22.09.2016 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 774 din 13 august 1997, prin care a fost aprobat Nomenclatorul serviciilor cu semnificație juridică în domeniul protecției obiectelor proprietății intelectuale);
  • elaborarea propunerilor de modificare a Regulamentului privind procedura de depunere și examinare a cererii de brevet de invenție și de eliberare a brevetului, aprobat prin HG nr. 528 din 01.09.2009, care vizează introducerea reglementărilor referitoare la normele de procedură ale procesului de validare a brevetului european pe teritoriul Republicii Moldova;
  • elaborarea și difuzarea în țară și peste hotare a materialelor informative referitoare la esența și procedura conform Acordului de Validare;
  • dezvoltarea și ajustarea infrastructurii necesare pentru procesarea cererilor de validare a brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova;
  • colaborarea cu Oficiul European de Brevete în vederea efectuării schimbului de date în domeniul brevetelor, precum și integrării datelor Republicii Moldova în Registrul electronic european de brevete;
  • instruirea specialiștilor AGEPI cu suportul Academiei OEB pe domeniul sistemului european de brevete.

Efectele semnării acestui Acord sunt deja vizibile. Astfel, în prezent, există 13 cereri de brevet european pentru care au fost achitate taxele de validare.

În luna octombrie curent, OEB a publicat informația despre prima cerere de brevet european pentru care a fost achitată taxa de validare.

Conform procedurii, informația despre aceste cereri trebuie să fie publicată de către OEB nu mai devreme de 18 luni de la data de depozit sau de prioritate a cererii și apoi comunicată Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală pentru publicare în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală, oferind astfel acces publicului interesat la informația de brevet.

Deoarece, cererile de brevet european după publicare sunt supuse procedurii de examinare de către OEB, care poate să dureze în mediu 2-4 ani cu adoptarea unei hotărâri care se publică, iar procedura conform Acordului de validare prevede efectuarea acțiunilor în fața AGEPI după publicarea de către OEB a mențiunii privind acordarea brevetului european, se preconizează că primele brevete europene care vor fi depuse la AGEPI pentru procedura de validare, vor începe să parvină peste cel puțin 3-4 ani de la intrarea în vigoare a Acordului de validare.

Procedura unică de eliberare a brevetelor europene asigură obţinerea printr-o modalitate mai simplă şi cu mai puţine costuri a protecţiei invenţiilor în statele membre ale OEB, dar și în statele în extindere și validare.

Protecţia pe calea brevetului european va stimula creşterea gradului de încredere a investitorilor străini în capacitatea legislaţiei şi infrastructurii tehnico-administrative din Republica Moldova de a le proteja investiţiile, inclusiv în domeniul proprietăţii industriale şi de a le oferi o protecţie de nivel european pentru invenţiile lor. De asemenea, va stimula inovaţiile, transferul de tehnologii şi crearea unui climat investiţional favorabil.

După intrarea în vigoarea a Acordului,  Republica Moldova a devenit, cea de-a 42-a țară în care protecția prin brevet poate fi obținută simultan printr-o singură cerere de brevet european depusă la Oficiul OEB. În prezent, 38 de state sunt membre ale Organizației Europene de Brevete, inclusiv toate statele membre ale UE și 10 state non-membre UE, alte 2 state - Bosnia și Herțegovina și Muntenegru au semnat cu această Organizație acorduri bilaterale de extindere a efectului brevetului european, fiind la etapa de preaderare la OEB, iar în Maroc este implementat un sistem de validare similar celui din Republica Moldova.