2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

TOP - 26 realizări ale AGEPI, în 26 ani de activitate

08.09.2018

Pe 8 septembrie curent, se împlinesc 26 ani de la crearea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și de la instituirea sistemului național de proprietate intelectuală din Republica Moldova. Cu această ocazie, am elaborat un clasament convenţional ce se referă la 26 de realizări ale AGEPI în această perioadă. 

 1. Crearea şi consolidarea unui cadru normativ și instituţional complex, conform standardelor internaționale și ale UE, care încurajează creaţia intelectuală şi oferă rezultatelor acesteia o protecţie adecvată;
 2. Pregătirea cadrelor de specialiști calificaţi în domeniu, inclusiv a 480 de consilieri în proprietate intelectuală;
 3. Integrarea Sistemului naţional de proprietate intelectuală în cel internaţional. În prezent, Republica Moldova este parte la toate cele 25 de tratate internaționale gestionate de OMPI, la 3 – gestionate, respectiv, de OMC, UPOV, UNESCO, precum și la 15 acorduri regionale și bilaterale;
 4. Afirmarea AGEPI în calitate de partener de încredere al comunităţii internaţionale, reprezentând Republica Moldova în organizațiile internaționale și regionale de specialitate:  OMPI, UPOV, OEB, OEAB, EUIPO, CIPPPI etc. AGEPI colaborează pe bază de parteneriat reciproc avantajos cu o serie întreagă de oficii de specialitate din lume;
 5. Asigurarea accesului gratuit la toate bazele de date create și gestionate de AGEPI;
 6. Crearea în anul 2011 în cadrul AGEPI a punctului informaţional Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală, care asigură schimbul de informaţii dintre autorităţile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, dar și publică anual Raportul național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova;
 7. Pe 1 ianuarie 2013, AGEPI a lansat serviciul web „Depunerea on-line a cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală”. Din momentul lansării, până în prezent, au fost depuse 5430 de cereri on-line.
 8. Intrarea în vigoare la data de 01.04.2013 a Acordului între Republica Moldova și UE cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, semnat la 26.06.2012. În baza Acordului pe teritoriul Republicii Moldova sunt protejate 3739 de indicații geografice și denumiri de origine din UE. Totodată 8 indicații geografice din Republica Moldova sunt protejate pe teritoriul UE, iar 2 sunt transmise pentru a obține protecție;
 9. În 2013, AGEPI a obținut Certificatul de conformitate a Sistemului de Management al Calității, implementat în cadrul AGEPI, conform standardului ISO 9001:2008;
 10. În 2014, serviciile AGEPI sunt integrate în portalul guvernamental unic al serviciilor servicii.gov.md, oferind posibilitatea oricărei persoane interesate să aplice pentru obținerea unui drept de proprietate intelectuală;
 11. Intrarea în vigoare pe 1 noiembrie 2015 a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene;
 12. În 2015, AGEPI lansează o nouă aplicație despre invenții, inventatori, și brevetele înregistrate în Republica Moldova pe cale națională și internațională – Panorama de Brevet;
 13. În 2015, au fost transmise datele din baza de date Mărci naționale pentru a fi incluse în Global Brand Database (instrument creat și gestionat de către OMPI);
 14. Aprobarea Regulamentului cu privire la susținerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova, în vigoare din iulie 2016. Astfel, AGEPI oferă un suport financiar de până la trei mii de euro pentru susţinerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante;
 15. Intrarea în vigoare la 1 iulie 2016 a Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, incluzând capitolul drepturi de proprietate intelectuală;
 16. Datorită demersurilor şi susținerii acordate de către AGEPI, în lume au devenit cunoscuți și recunoscuți o mulțime de inventatori, scriitori și artiști din Republica Moldova, în primele rânduri aflându-se cei 32 de inventatori ce s-au învrednicit de titlul de laureați ai celei mai înalte distincții a OMPI şi ai Medaliei  de Aur a OMPI „Pentru inventatori”, 7 instituții/întreprinderi s-au învrednicit de Trofeul OMPI „Întreprindere inovatoare”, iar 10 oameni de creație (scriitori, artiști, interpreți) au devenit laureați ai Medaliei de Aur a OMPI „Pentru creativitate”. În 2017, în premieră, medalia de aur OMPI a fost decernată unui elev inovator.
 17. Reducerea termenelor de examinare și înregistrare a mărcilor, desenelor și modelelor industriale, ceea ce face sistemul de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală mai accesibil.
 18. Promovarea intensă și consolidarea sistemului de protecție a indicațiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO) și specialităților tradiționale garantate (STG) în Republica Moldova, acordarea suportului pentru solicitanți la înregistrarea IG și DO, în rezultat în prezent fiind înregistrate 7 indicaţii geografice și 3 denumiri de origine autohtone, iar 8 dintre acestea au obținut protecție și în UE.
 19. Informarea publicului larg privind daunele fenomenelor de contrafacere și piraterie prin intermediul campaniilor naționale „Stop pirateria și contrafacerea”. Astfel, au derulat: în 2012 – Campania publică de sensibilizare a consumatorilor „STOP pirateria şi contrafacerea!”; în 2014 – Campania de sensibilizare a elevilor din Chișinău, iar în 2018 se desfășoară Campania de sensibilizare a elevilor din țară;
 20. Includerea în programul de studii, la etapa liceală, a unui curs de instruire „Introducere în domeniul proprietății intelectuale”;
 21. Consolidarea sistemului de gestiune colectivă a dreptului de autor și drepturilor conexe în Republica Moldova, în vederea implementării unor mecanisme funcţionale de repartizare echitabilă a remuneraţiilor de autor și asigurării transparenţei în domeniul respectiv;
 22. În 2016 a fost înființat (în cadrul AGEPI) un centru de consultanță modern (call centru) prin intermediul căruia solicitanții pot obține consultații gratuite
 23. Inițierea, în anul 2018, a procesului de elaborare a Platformei de cursuri la distanţă în domeniul proprietății intelectuale: e-learning, care va permite oricărei persoane interesate să obțină cunoștințe în domeniul proprietății intelectuale;
 24. Elaborarea unui sistem informaţional de schimb de date, funcţional, între instituţiile şi autorităţile statului responsabile de protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de PI: AGEPI, Serviciul Vamal, MAI, Procuratură, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței etc. (va fi lansat în curând);
 25. În 2017 – transmiterea datelor din bazele de date Mărci naționale, desene și modele industriale naționale pentru a fi incluse în TM view, respectiv Design View (instrumente create și gestionate de către EUIPO).Aceasta asigură o vizibilitate sporită a obiectelor de proprietate intelectuală protejate în Republica Moldova;
 26. În 2018, AGEPI a fost reorganizată din instituție publică aflată în subordinea Guvernului în autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului.