Suspendarea activității AGEPI se prelungește până la data de 24 aprilie 2020

14.04.2020

În conformitate cu Dispoziția nr. 17 din 13 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, prin care  s-a dispus declararea în perioada 21 – 24  aprilie 2020 a zilelor de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu va activa în perioada menționată.

Comunicăm că pentru perioada 21 – 24  aprilie 2020 se va aplica regimul juridic al zilelor de odihnă.

Amintim că anterior, au fost declarate zile de odihnă perioadele 30 martie – 3 aprilie 2020 (prin Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020) și, respectiv, 7 – 17 aprilie 2020 (prin Dispoziția nr. 14 din 6 aprilie 2020).

Reluarea activității AGEPI este planificată pentru luni, 27 aprilie curent, dacă nu vor fi emise alte dispoziții în acest sens.