2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Strategia Nationala in domeniul inovarii pentru perioada 2008 -2011

04.02.2008

Prin intermediul Proiectului „Asistenta in Implementarea APC, OMC si a Planului de Actiuni Uniunea Europeana – Republica Moldova in cadrul Politicii Europene de Vecinatate”, la solicitarea Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala, a fost elaborata Strategia Nationala in domeniul inovarii pentru perioada 2008 -2011 si Planul de Actiuni pentru implementarea Strategiei Nationale.

Strategia Nationala in domeniul inovarii pentru perioada 2008-2011 a fost elaborata in conformitate cu prevederile Codului cu privire la stiinta si inovare al Republicii Moldova, si stabileste principiile, obiectivele, prioritatile si masurile necesare pentru edificarea in tara noastra a unei economii si societati bazate pe cunoastere. Prezentul document este menit sa asigure realizarea scopului principal al politicii de stat in sfera stiintei si inovarii care consta in dezvoltarea social-economica si umana durabila a tarii prin stimularea si valorificarea maxima a potentialului intelectual, stiintific si tehnologic, orientat spre crearea si comercializarea produselor, serviciilor, proceselor moderne, ecologic pure, competitive, precum si spre valorile unei societati democratice, deschise.