2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Statele membre ale OMPI au discutat despre protecția mărcilor, designului industrial și a indicațiilor geografice

02.12.2020

În perioada 23 – 26 noiembrie 2020, la Geneva, Elveția, s-a desfășurat cea de a 43-a sesiune a Comitetului Permanent al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) privind dreptul mărcilor, desenelor și modelelor industriale și indicațiilor geografice (Comitetul  SCT/43 ).  Sedințele au avut loc în regim mixt (cu prezență în sală și participare on-line).

Conform Agendei, în cadrul sesiunii curente a Comitetului SCT au fost discutate mai multe subiecte care se referă la:

  • protecția designul interfețelor grafice pentru utilizator (GUI);
  • protecția temporară acordată designului industrial la anumite expoziții internaționale;
  • soluționarea conflictelor dintre mărci și numele de domen (DNS);
  • protecția denumirilor de țări și a denumirilor geografice de importanță națională, inclusiv în sistemul numelor de domen (DNS);
  • protecția indicațiilor geografice.

Agenda integrală a Comitetului SCT/43  poate fi accesată la următoarea adresă: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_43/sct_43_1_prov_4.pdf .

La Comitetul SCT/43 au participat mai mult de 160 de reprezentanți din statele membre ale OMPI, organizații internaționale guvernamentale și nonguvernamentale.

Delegația AGEPI a fost compusă din Simion Levițchi, șef Direcție mărci și design industrial, și Alexandru Șaitan, șef Secție desene și modele industriale. Reprezentanții Agenției au participat la ședințe on-line.

Ședința Comitetului SCT/43 a fost deschisă de Daren Tang, Director General al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, care a menționat importanța reuniunii actuale a Comitetului pentru a discuta subiectele conform Agendei. Dlui a menționat că în ultimul timp crește interesul pentru protecția desenelor și modelelor industriale, inclusiv protecția interfețelor grafice pentru utilizator (GUI) în contextul dezvoltării domeniului IT.  De asemenea, a subliniat că, luând în considerare situația actuală, nu a fost posibil de discutat în cadrul Adunării generlale a OMPI din anul 2020 subiectul cu referire la convocarea Conferinței Diplomatice referitor la Tratatul în domeniul desenelor și modelelor industriale (DLT). Acest subiect este o prioritate pentru OMPI. Referitor la protecția mărcilor a menționat că, potrivit Agendei, vor fi abordate subiectele referitor la protecția brandurilor de țară în statele membre, protecția denumirilor de țări și a denumirilor geografice de importanță națională.

În cadrul SCT 43, a fost organizată o Sesiune de informare privind protecția temporară acordată designului industrial la anumite expoziții internaționale. În cadrul Sesiunii au fost prezentate 5 comunicări care pot fi accesate pe adresa: https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=55587.

Practica Republicii Moldova a fost prezentată de Simion Levitchi, șef Direcție mărci și design industrial AGEPI. În comunicarea prezentată, de asemenea, a fost formulată propunerea ca, în cadrul SCT, să fie elaborat un Ghid (Recomandare comună) referitor la protecția temporară acordată desenelor și modelelor industriale în cadrul expozițiilor internaționale.

Subiectul indicațiilor geografice a fost discutat în cadrul Sesiunii de informare, care a fost organizată la data de 24 noiembrie 2020.