2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Sistemul de asigurare a drepturilor de proprietate intelectuală din Republica Moldova: Mai puternic, mai eficient

18.09.2018

Pe 18 septembrie, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în comun cu Proiectul UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova, au organizat un Briefing internațional cu genericul ”Asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”. Evenimentul a fost destinat reprezentanților comunității internaționale din țara noastră – ambasade, proiecte străine, asociații de business internaționale, autorități publice etc.

Scopul evenimentului a fost de a prezenta progresele obținute de Republica Moldova în ceea ce privește consolidarea sistemului drepturilor de proprietate intelectuală, armonizarea legislației naționale cu aquis-ul comunitar și încurajarea investitorilor străini pentru a dezvolta afaceri în țara noastră și a beneficia de protecția oferită de acest sistem. De asemenea, evenimentul a servit drept platformă pentru dialog și consolidarea cooperării cu instituțiile străine din țara noastră pentru a valorifica oportunitățile de înregistrare și protecție a obiectelor de proprietate intelectuală în Republica Moldova.

În deschiderea evenimentului, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan a menționat că: “Tematica acestui eveniment este mai mult decât importantă: construirea respectului pentru proprietatea intelectuală nu este o sarcină ușoară, dar este o condiție sine qua non pentru dezvoltarea și bunăstarea socială și economică a țării noastre. În ţara noastră, problemelor legate de proprietatea intelectuală li se acordă pe an ce trece o atenţie tot mai mare din partea Guvernului, în special, în procesul de integrare a Republicii Moldova în spațiul european. AGEPI, în calitatea sa de oficiu național de proprietate intelectuală, în cooperare cu alte autorități responsabile, insistă asupra protecției și respectării drepturilor de proprietate intelectuală. În acest scop, AGEPI se implică activ în ceea ce privește ridicarea nivelului de cultură în domeniul PI la scara întregii societăți, acordând o atenție sporită tinerei generații. Doar astfel vom putea să asigurăm respectarea adecvată a drepturilor de proprietate intelectuală și diminuarea nivelului de piraterie și contrafacere, iar evenimentul de astăzi este încă un pas important în acest parcurs.”

Despre importanța aplicării drepturilor de proprietate intelectuală, sistemul de asigurare a respectării DPI și consolidarea acestui sistem în Republica Moldova au vorbit invitaților la eveniment și experții Proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova. Kenny Wright a făcut o prezentare de ansamblu privind cele mai frecvente încălcări ale DPI în lume și în Republica Moldova. Experții internaționali Gyula Almasi de la Serviciul Vamal din Ungaria și Florin Alexandru de la Poliția Română au prezentat soluțiile țărilor lor la provocările actuale în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală. În final, participanții au discutat despre cele mai stringente probleme în domeniul respectării DPI, care pot fi soluționate în strânsă cooperare cu partenerii noștri de dezvoltare.         

Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” este finanţat de Uniunea Europeană și urmează să fie finalizat în noiembrie 2018.