2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Simplificarea procedurilor de dobândire a drepturilor de utilizare a indicațiilor geografice și denumirilor de origine protejate

24.05.2017

Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a indicațiilor geografice (IG), a denumirilor de origine (DO) și a specialităților tradiționale garantate (STG) va fi modificat și completat. Un proiect în acest sens a fost propus de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și aprobat astăzi de către Guvern.

În Republica Moldova, domeniul indicaţiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, a înregistrat o evoluție ascendentă, determinată de interesul crescut al consumatorilor pentru produsele cu un nivel înalt și garantat de calitate.

Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului menționat este determinată de necesitatea asigurării realizării angajamentelor asumate în contextul Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, precum și ajustării cadrului normativ național ce reglementează regimul juridic al protecției acestor obiecte de proprietate intelectuală ca urmare a modificării și completării Legii nr. 66/XVI din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate.

Proiectul vizează modificarea a 74 de norme din totalul de 233 de norme ale Regulamentului și includerea a 26 de norme suplimentare.

Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului conține, în special, norme ce reglementează sau perfecționează:

- procedura de dobândire a dreptului de utilizare a unei denumiri de origine protejate sau a unei indicații geografice protejate și eliberarea certificatului privind dreptul de utilizare a acestora, inclusiv înscrierea de către AGEPI a informației în registrele naționale corespunzătoare;

- procedura de examinare a cererilor internaționale cu efecte pentru Republica Moldova, dar și

- procedura de depunere și examinare a cererilor de înregistrare a indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate.

De asemenea, proiectul de modificare a Regulamentului conține norme care au scopul de a uniformiza terminologia utilizată pe tot cuprinsul Regulamentului, în contextul modificărilor operate în Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate.

Documentul a fost examinat și avizat de către autoritățile de resort, respectiv propunerile și recomandările formulate de acestea au fost luate în considerare la definitivarea proiectului.  

Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate a fost modificată în luna mai a anului trecut prin Legea nr.97 din 13.05.2016. Cele mai importante modificări au fost axate, în special, pe simplificarea procedurilor pe care urmează să le parcurgă producătorii autohtoni, care doresc să beneficieze de avantajele oferite de sistemul de protecție a DO, IG și STG.