2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminar subregional pentru reprezentanții sistemului judecătoresc “Dezvoltarea respectului pentru proprietatea intelectuală”

04.11.2016

În perioada 3-4 noiembrie, la Chișinău, se desfășoară seminarul subregional pentru reprezentanții sistemului judecătoresc privind dezvoltarea respectului pentru proprietatea intelectuală.

Evenimentul este organizat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), în cooperare cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Institutul Național al Justiției (INJ) și Oficiul European de Brevete (OEB).  

La seminar participă reprezentanți ai judecătoriilor din Chișinău și a altor judecătorii din teritoriu, reprezentanți ai Curții Supreme de Justiție, Curții de Apel Chișinău, Institutului Național al Justiției, Procuraturii generale, Serviciului  Vamal, Consiliului Concurenței și Agenției de Protecție a Consumatorului.

De asemenea, la eveniment sunt prezenți experți OMPI, dar și reprezentanți ai sistemelor judecătorești din România, Belgia, Franța, Germania, Polonia, Letonia și Lituania.

Scopul evenimentului este sporirea cunoștințelor judecătorilor privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în contextul examinării litigiilor în domeniul proprietății intelectuale și preluării celor mai bune practici de soluționare a litigiilor complexe.

Seminarul a fost deschis de către gazda seminarului, Diana Scobioală, Directorul INJ, care a menționat că anul curent va fi instituit un modul de instruire în acest domeniu în parteneriat cu AGEPI. “Mă bucur faptul că există aceleași interese privind realizarea unui ciclu complet de instruire a judecătorilor și procurorilor în domeniul respectării  proprietății intelectuale. Sistemul judiciar al Republicii Moldova se confruntă cu diverse provocări în acest domeniu și este absolut necesar o cercetare asupra unificării practicii judiciare”, a spus Diana Scobioală.

La rândul său, Octavian Apostol, Directorul general AGEPI, a adresat mulțumiri gazdei seminarului și anume Institutului Național al Justiției, precum și Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală, pentru că au susținut inițiativa AGEPI și au contribuit la organizarea acestui seminar regional la Chișinău. “Instruirea continuă a judecătorilor constituie o premisă fundamentală pentru decizii judiciare de calitate, iar aprofundarea cunoștintelor în domeniul proprietății intelectuale, familiarizarea cu experiența acumulată de alte state, sunt acțiuni care vor conduce la examinarea mai corectă a litigiilor în domeniul proprietății intelectuale”, a precizat Octavian Apostol.

Participanții au fost salutați și de către Xavier Vermandele, consilier juridic principal în Secţia dezvoltarea respectului pentru proprietatea intelectuală a OMPI, care a subliniat faptul că protecția drepturilor de proprietatea intelectuală reprezintă o componentă cheie în dezvoltarea economică a unei țări. “Putem să avem cel mai bun sistem de protecție dar în cazul în care nu avem un sistem sănătos de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală atunci întreg sistemul de protecție nu va funcțional”, a adăugat Xavier Vermandele.

Prezent la deschiderea seminarului, Vasile Plămădeală, consilier pe probleme de comerț în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat că Uniunea Europeană acordă suport permanent pentru implementarea strategiei de reformare a justiției precum și a Acordului de instituire a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător între Republica Moldova și UE, iar domeniul drepturilor de proprietate intelectuală este parte a acestui acord. “Suntem ferm convinși că toate acțiunile întreprinse vor aduce beneficii și vor crea un mediu de afaceri și o societate în care drepturile, inclusiv cele ce țin de proprietatea intelectuală sunt respectate și aduc valoare adăugată economiei”, a precizat Vasile Plămădeală.

Agenda seminarului cuprinde subiecte ce țin de apărarea drepturilor de proprietate intelectuală, proceduri și decizii ale instanțelor de judecată care vizează contracararea contrafacerii și a pirateriei, inclusiv aplicarea măsurilor provizorii, probe, căi de atac civile, proceduri și sancțiuni penale etc. 
Un subiect aparte îl constituie încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală în mediul digital.

Amintim că, în aprilie 2013, AGEPI și INJ au semnat un memorandum de cooperare prin care s-au angajat să promoveze informația despre sistemul naţional de protecție a proprietății intelectuale în rândul angajaţilor din sectorul justiţiei al Republicii Moldova prin organizarea  unor evenimente de informare și instruire a judecătorilor, inclusiv cu invitarea experților și specialiștilor de peste hotare.