2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminar de instruire in domeniul brevetelor

04.05.2011

In vederea realizarii Proiectului Twinning „Suport pentru implementarea si respectarea drepturilor de proprietate intelectuala in Republica Moldova”, lansat pe 1 noiembrie 2010, in perioada 3-5 mai curent, la AGEPI, care este principalul beneficiar de proiect, se desfasoara Seminarul de instruire in domeniul brevetelor, destinat examinatorilor de inventii din cadrul AGEPI precum si mandatarilor autorizati in domeniul brevetelor din Republica Moldova.

Expertii europeni, dl Sven Nytoft Rasmussen, examinator brevete, Sectia mecanica, Oficiul Danez de Brevete si Marci (DKPTO), si dna Bucura Ionescu, director, Directia brevete, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci din Romania (OSIM), vor prezenta comunicari, studii de caz si exercitii practice, cu antrenarea tuturor participantilor, privind diverse aspecte ale protectiei inventiilor si examinarii cererilor de brevet de inventie.

Pe parcursul a trei zile, participantii la seminar se vor familiariza cu cele mai bune practici europene ce vizeaza examinarea activitatii inventive si a altor proceduri de examinare, stabilirea datei de depozit in contextul Tratatului privind dreptul brevetelor (PLT), exemple si abordari recente cu referinta la claritatea revendicarilor, abordarea cererilor de brevet parvenite de la "amatori" s.a.

***

Prin intermediul proiectului „Twinning”, se urmareste stabilirea unui parteneriat dintre institutiile de specialitate din statele membre ale UE si institutiile din Republica Moldova in scopul transferului de cunostinte si celor mai bune practici in domeniul protectiei si respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in tara noastra.