2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminar de instruire în domeniul proprietății intelectuale pentru specialiștii APCSP

22.05.2018

În perioada 22-25 mai curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) se desfășoară un seminar de instruire privind asigurarea respectării drepturilor de proprietatea intelectuală destinat Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieții (APCSP). Evenimentul este organizat de Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, în colaborare cu AGEPI.

În deschidere, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan a menționat că instruirea specialiștilor APCSP în domeniul proprietății intelectuale este extrem de importantă, pentru că va duce la o mai bună înțelegere a domeniului și va garanta obiectivitate și imparțialitate în procesul de asigurare a respectării drepturilor de proprietatea intelectuală în Republica Moldova.

În conformitate cu agenda evenimentului, vor fi abordate subiecte ce țin de principiile de bază ale proprietății intelectuale și reglementările naționale și internaționale în domeniu. De asemenea va fi prezentat sistemul e-IPR și alte instrumente de suport. Participanții la eveniment vor discuta pe marginea ghidului privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), prezentat de către experții Proiectului UE de asistență tehnică, precum și despre rolul titularilor de drepturi în asigurarea respectării DPI.

Totodată, specialiștii AGEPI vor prezenta activitățile Agenției în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv a Observatorului privind respectarea DPI, precum și Bazele de date în domeniul proprietății intelectuale, gestionate de AGEPI.

În cadrul seminarului, vor fi organizate câteva ateliere de lucru ce vor conține aplicații practice și excerciții pe teren privind supravegherea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova.  

Proiectul de asistență tehnică EuropeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” a fost lansat în luna noiembrie 2016 și are o perioada de implementare de 2 ani. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală este principalul beneficiar al proiectului.