Seminar de instruire în domeniul proprietății intelectuale pentru doctoranzii și profesorii de la USMF "Nicolae Testemițanu"

11.04.2019

În perioada 9-10 aprilie 2019 specialiștii AGEPI au ținut prelegeri în cadrul unui seminar de instruire pentru doctoranzii și profesorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „N.Testemiţanu”. Seminarul a avut drept scop familiarizarea participanților cu sistemul național de protecție a proprietății intelectuale.

Pe parcursul celor două zile, specialiștii AGEPI au prezentat cadrul normativ-legislativ în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, în special al invențiilor. Un alt subiect important abordat se referă la proprietatea intelectuală ca instrument de valorificare a rezultatelor cercetării, managementul inovațiilor și a proprietății intelectuale în cadrul universităților. De asemenea, doctoranzii și profesorii au avut ocazia să se familiarizeze cu platforma „Panorama de brevet”, creată și gestionată de AGEPI, și funcționalitățile acesteia.

Participanții la seminar au fost activi şi interesați de subiectele discutate. Aceștia au adresat întrebări în ceea ce privește procedura de înregistrare a invențiilor, taxele aferente înregistrării, cât şi întrebări generale legate de legislația în domeniu, despre serviciile ce le oferă AGEPI etc.

Tuturor celor prezenți le-au fost distribuite materiale promoționale din domeniul proprietății intelectuale. Participanții care au fost prezenți la ambele prelegeri vor primi certificate de participare.

Desfășurarea activităților de diseminare a cunoștințelor privind necesitatea protecției și respectării drepturilor de proprietate intelectuală este parte a procesului de instruire a studenților și doctoranzilor în domeniul proprietății intelectuale, constituind obiectivul principal al Acordului de colaborare dintre AGEPI și USMF "Nicolae Testemițanu", semnat în anul 2009.