2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminar de instruire în domeniul asigurării drepturilor de proprietate intelectuală

02.11.2016

Pe 2 noiembrie 2016, la Chișinău, s-a desfășurat Seminarul de instruire în domeniul asigurării drepturilor de proprietate intelectuală dedicat pregătirii formatorilor în cadrul instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu.

Evenimentul a fost organizat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), cu scopul de a spori competențele și cunoștințele specialiștilor din cadrul instituțiilor și autorităților publice responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și pregătirea formatorilor în acest domeniu.

La seminar au participat reprezentanți ai Serviciului Vamal, Inspectoratului General al Poliției, Procuraturii Generale, Agenției pentru Protecția Consumatorilor, Institutului Național de Justiție, Consiliului Concurenței, precum și experți OMPI și specialiști AGEPI.

Evenimentul a fost deschis de către Directorul general AGEPI, Octavian Apostol, care a precizat că, colaborarea dintre instituțiile publice cu responsabilități în domeniu este foarte importantă pentru asigurarea protecției sistemului de proprietate intelectuală din Republica Moldova. În acest mod vom stimula producătorii să elaboreze noi tehnologii și să ofere noi produse, mai competitive, știind că investițiile lor pot fi protejate, a adăugat Octavian Apostol. De asemenea, Directorul general AGEPI a asigurat participanții de toată susținerea specialiștilor AGEPI în procesul de informare și consultare cu privire la protecția obiectelor de proprietate intelectuală.

În cadrul evenimentului, experții OMPI au abordat probleme ce țin de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală la nivel regional și național.

Astfel, în prima parte a zilei s-a discutat despre abordarea echilibrată a respectării drepturilor de proprietate intelectuală și dezvoltarea respectului pentru acest domeniu; asigurarea respectării proprietății  intelectuale în Republica Moldova – contextul operațional, interesul public și decizia de începere a urmăririi penale, contrafacerea mărcilor de comerț, pirateria dreptului de autor și scara comercială.

Despre investigarea infracțiunilor în domeniul proprietății intelectuale, provocările privind asigurarea respectării proprietății intelectuale în domeniul internetului, măsurile la frontieră, precum și distrugerea mărfurilor suspectate de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală s-a discutat în cea de-a doua parte a seminarului.

De asemenea, experții OMPI au prezentat cele mai bune practici și instrumente utilizate pentru consolidarea capacității instituționale ale instituțiilor și sensibilizarea publicului larg cu privire la rolul şi necesitatea respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

Seminarul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri. În final, participanții s-au arătat mulțumiți de nivelul de organizare precum și de informațiile prezentate de experți și s-au arătat interesați pentru a mai participa la asemenea evenimente.