2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminar de informare ”Promovarea produselor autohtone prin utilizarea indicațiilor geografice”

10.10.2014

În contextul promovării sistemului de protecție a indicațiilor geografice în Republica Moldova si în scopul identificării produselor autohtone care pot fi promovate prin utilizarea indicațiilor geografice, la 7 octombrie curent, în satul Marinici, raionul Nisporeni, a avut loc un seminar de informare dedicat producătorilor locali - cultivatori de agriș. La seminar au participat reprezentanții Asociației Producătorilor de Pomușoare "Bacifera", Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI) și Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD).Seminarul a fost moderat de dna Parascovia Sava, preşedintele Asociației Producătorilor de Pomușoare "BACIFERA", care a subliniat rolul asocierii producătorilor de pomușoare, în special, în scopul promovării intereselor acestora. De asemenea, dna Sava a atras atenția producătorilor la necesitatea consultării specialiștilor din domeniul dat înainte de a întreprinde măsuri de plantare, clonare sau tratare a culturilor cultivate.Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a fost reprezentată de către dna Natalia Mogol, directorul adjunct al Departamentului mărci, modele şi desene industriale, care a prezentat raportul ”Protecția indicațiilor geografice – noi oportunități pentru promovarea produselor autohtone”. Dna Mogol a menționat avantajele utilizării indicațiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităților tradiționale garantate, precum și creării grupurilor de producători în scopul promovării produselor autohtone. Participanții la seminar au fost familiarizați cu mecanismele de obținere a protecției pentru indicațiile geografice autohtone la nivel național și internațional. Cu referire la protecția indicațiilor geografice în alte state, producătorilor li s-au adus la cunoștință oportunitățile pentru producătorii naționali ca urmare a intrării în vigoare din 01.04.2013 a Acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeana cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole si alimentare.Dl Iurie Usurelu, reprezentantul Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) în Republica Moldova, a informat participanții la seminar despre misiunea de bază a organizației - eradicarea sărăciei în mediul rural din ţările în curs de dezvoltare, prin acordarea împrumuturilor şi granturilor în condiţii avantajoase, în scopul dezvoltării businessului agricol. Concomitent, dl Ușurelu a prezentat participanților posibilitățile de finanțare și asistența de care ar putea beneficia aceștia, în special în cazul asocierii.În final, a fost întreprinsă o vizită în teren la unul dintre producătorii de agriș din satul Marinici, participant la reuniune.