2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminar de generalizare a activităților proiectului „Rețeaua de transfer Tehnologic” - TecTNet

08.11.2016

Mai mulți parteneri din cadrul consorțiului Proiectului  „Rețeaua de Transfer Tehnologic” (TecTNet) din cadrul programului european TEMPUS au participat în perioada 4-5 noiembrie 2016 la Seminarul de generalizare a activităților TecTNet organizat de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Partenerii de proiect de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (România), Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova și  Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei au fost încurajați să aplice la noi proiecte de consolidare a triunghiului cunoașterii educație-inovație-cercetare de către Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți Ion GAGIM, prof. univ, dr. hab.

În cadrul seminarului s-a analizat impactul proiectului TecTNet asupra instituțiilor partenere și posibilitățile de consolidare și de dezvoltare a capacităților instituționale în domeniul transferului tehnologic, s-au specificat cererile si ofertele create  în cadrul Enterprise Europe Network și perspectivele de colaborare a rețelei Enterprise Europe cu birourile de transfer tehnologic.

Un loc aparte a revenit elucidării modalităților de sprijin ale activității OTT și a procedurilor de activitate al personalului OTT, strategiei de diseminare și exploatare a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia.

Participanții la seminar au analizat metodologia de raportare a implementării proiectului și formatul raportului final, s-au pronunțat referitor la calitatea livrabilelor pachetelor de lucru, identificarea dificultăților și a soluțiilor de îmbunătățire, managementul finanțelor, posibilitățile de a aplica pentru noile proiecte europene.

Obiectivul principal al proiectului constă în consolidarea capacităților instituționale ale universităților din Republica Moldova în ceea ce privește transferul de cunoștințe și tehnologii,  managementul inovațiilor și proprietatea intelectuală.  Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 4 universități din Republica Moldova: Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM), Universitatea de Stat din Moldova (USM) și  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB). Transferul de bune practici este asigurat de către universitățile partenere din UE cu o vastă experiență în domeniu: Universitatea Sannio din Benevento (Italia), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (România), Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia) și Institutul Superior Tehnic din Lisabona (Portugalia). 

Sustenabilitatea triunghiului cunoașterii educație-inovație-cercetare este, de asemenea, susținută de participarea la acest proiect a Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) și  ONG locală  „Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei” (RTTM).

Mai multe detalii despre proiectul TecTNet  gasiti la http://www.tectnet.unisannio.it/