2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminar în domeniul proprietății intelectuale la Universitatea de Stat din Comrat

29.04.2015

Pe data de 28 aprilie 2015, în incinta bibliotecii Universității de Stat din Comrat s-a desfăşurat seminarul de instruire a studenților cu tema „Protecţia proprietății intelectuale în Republica Moldova”.  Evenimentul a avut loc în contextul manifestărilor dedicate Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale și a avut drept scop familiarizarea studenților și profesorilor cu sistemul național de protecție, valorificare și asigurare a  respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

În deschidere, dna Olga Aculova, lector al Catedrei economie a facultății de Economie a Universității de Stat din Comrat, a specificat importanța cunoașterii sistemului național de PI, înregistrării obiectelor de proprietate intelectuală și impactul economic pe care acest fapt îl are pentru viitorii specialiști.

Ulterior, specialistul principal al Secției marketing, servicii AGEPI, Alina Fodea a făcut o prezentare  a proprietății intelectuale la general, rolul, esența, componentele  și importanța acesteia pentru dezvoltarea economică. Astfel, au fost descrise și exemplificate obiectele de proprietate industrială, împreună cu legislația aferentă acestora.  În cadrul seminarului, studenții au fost informați despre posibilitatea accesării online, gratuit, a bazelor de date și altor informații utile din domeniu pe site-ul www.agepi.gov.md , de asemenea, au fost invitați să frecventeze cursurile de PI organizate anual de AGEPI pentru aprofundarea cunoștințelor ce țin de proprietatea intelectuală.

În continuare, despre protecţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe a vorbit Sergiu Brînză, jurist principal, Secţia respectarea legislaţiei AGEPI. În raportul său a pus accent pe legislaţia din domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe, s-a explicat modalitatea înregistrării obiectelor dreptului de autor, dar şi deosebirea dintre acestea şi obiecte ale proprietăţii industriale.

În cadrul discuțiilor, studenții au fost interesați de domeniul dreptului de autor, motivul fiind utilizarea frecventă  a internetului ca sursă de informaţie, dar şi a diferitor programe de calculator.

Participanții la seminar au primit câte un set de materiale promoționale despre proprietatea intelectuală, şi anume: pliante privind protecția operelor literare, operelor științifice,  programelor de calculator; pliante despre efectele negative ale fenomenelor  contrafacerii și pirateriei, Ghidul pentru IMM „Investiții și profit cu proprietatea intelectuală”, care au venit să completeze cele discutate în cadrul seminarului.

Menționăm, de asemenea, că în holul bibliotecii a fost amenajat un stand informațional cu literatură din domeniul PI ceea ce denotă faptul că studenţii Universității de Stat din Comrat au posibilitatea să se familiarizeze cu publicaţiile tematice din domeniul dat.