2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Sedinta a X-a a Grupului de Lucru pentru dezvoltarea sistemului de la Lisabona privind protectia denumirilor de origine si inregistrarea internationala a acestora

05.11.2014

In perioada 27-31 octombrie 2014 la Geneva, Elvetia, in cadrul Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (OMPI) a avut loc sedinta a X-a a Grupului de Lucru pentru dezvoltarea sistemului de la Lisabona privind protectia denumirilor de origine si inregistrarea internationala a acestora.

La sedinta au participat reprezentanti din 21 de state membre ale Aranjamentului de la Lisabona privind protectia denumirilor de origine si inregistrarea internationala a acestora (in continuare Aranjamentul de la Lisabona), 36 de state in calitate de observatori, 5 organizatii interguvernamentale si 10 organizatii nonguvernamentale.

Lucrarile sedintei s-au axat pe urmatoarele documente: Proiectul Aranjamentului de la Lisabona revizuit (in continuare Tratat), Proiectul Regulamentului referitor la Tratat si notele explicative la aceste 2 documente.

Proiectele mentionate cuprind urmatoarele prevederi: posibilitatea aderarii organizatiilor interguvernamentale la Tratat, posibilitatea aderarii tarilor care nu au un sistem sui generis de protectie a indicatiilor geografice sau a denumirilor de origine, insa care ofera protectie acestora in conformitate cu cerintele Tratatului, asigurarea protectiei a 2 obiecte cu definitii distincte: Indicatii Geografice (IG) si Denumiri de Origine (DO), asigurarea unui tratament si nivel de protectie egal pentru ambele obiecte.

De asemenea, Tratatul reglementeaza procedurile ce se refera la: depunerea cererilor noi de inregistrare a IG/DO; notificarea refuzurilor; retragerea refuzurilor; notificarea declaratiilor de acordare a protectiei; invalidarea; posibilitatea renuntarii la protectie in una sau mai multe parti la tratat; anularea IG/DO in tara de origine si incetarea efectelor acesteia pe cale internationala; introducerea modificarilor in cererea internationala; posibilitatea coexistentei IG/DO omonime; posibilitatea coexistentei IG/DO cu alte drepturi anterioare dobândite cu buna credinta inaintea datei inregistrarii internationale a IG/DO, inclusiv drepturile referitoare la marci.

Aceste prevederi sunt conditionate de respectarea drepturilor legale ale partilor precum si de evitarea riscului de inducere in eroare a consumatorilor.

Pozitia Republicii Moldova a fost expusa la toate subiectele ce prezinta interes pentru tara noastra, tinându-se cont de pozitiile expuse in cadrul sedintelor anterioare dar si de prevederile legale nationale, precum si de prevederile tratelor la care RM este parte.

Pentru detalii accesati: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32430

***

In aceeasi perioada (30-31 octombrie) a avut loc Sedinta Comitetului Preparatoriu al Conferintei Diplomatice pentru adoptarea Noului Act al Aranjamentului de la Lisabona privind protectia denumirilor de origine a produselor si inregistrarea lor internationala.

La sedinta au participat reprezentanti din 27 de state membre ale Aranjamentului de la Lisabona privind protectia denumirilor de origine si inregistrarea lor internationala (in continuare Aranjamentul de la Lisabona), 38 de state in calitate de observatori, 4 organizatii interguvernamentale si 8 organizatii nonguvernamentale.

Republica Moldova a fost reprezentata la lucrarile Comitetului Preparatoriu de catre Igor Moldovanu, reprezentantul misiunii permanente a RM la Geneva si de Natalia Mogol, Director-adjunct, Departament marci, modele si desene industriale, AGEPI.

Lucrarile Comitetului s-au axat pe urmatoarele documente: Proiectul regulilor de procedura pentru Conferinta Diplomatica, Proiectul listelor de invitati la Conferinta, Proiectul textelor invitatilorsi Declaratia inaintata de 12 state referitoare la propunerea de modificare a regulilor de procedura propuse de Secretariat in documentele citate mai sus.

In urma discutiilor si dezbaterilor, Comitetul Preparatoriu a decis: transmiterea proiectului Regulilor de procedura pentru Conferinta Diplomatica, in forma in care acesta a fost propus de secretariat in documentul LI/R/PM/2 cu redactarile de rigoare.

Astfel, Conferinta Diplomatica pentru adoptarea Noului Act al Aranjamentului de la Lisabona privind protectia denumirilor de origine a produselor si inregistrarea lor internationala va avea loc pe data de 11-21 mai 2015, la Geneva, Elvetia.

Pentru detalii accesati:http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34262