2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Sedinta Comisiei Nationale pentru Proprietatea Intelectuala

03.04.2013

Pe 1 aprilie curent la Ministerul Economiei al Republicii Moldova a avut loc sedinta ordinara a Comisiei Nationale pentru Proprietatea Intelectuala (CNPI).

Sedinta a fost prezidata de catre viceprim-ministrul, ministrul Economiei in exercitiu, dl Valeriu Lazar, cu participarea tuturor membrilor CNPI. Luind in consideratie complexitatea unor subiecte de pe ordinea de zi, au fost invitati si reprezentantii Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor, Ministerului Sanatatii, Ministerului Culturii si Ministerului Mediului.

In conformitate cu agenda sedintei de lucru, au fost discutate urmatoarele subiecte:

  1. Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2012 referitor la realizarea Planului de actiuni pentru anii 2012-2014 Strategiei Nationale in domeniul Proprietatii Intelectuale pana in anul 2020. Conform prevederilor pct. 1 al Hotararii de Guvern nr. 884 din 22.11.2012 prin care a fost adoptata Strategia Nationala in domeniul Proprietatii Intelectuale, ministerele si institutiile vizate in Planul de actiuni au prezentat AGEPI rapoarte de progres privind rezultatele indeplinirii actiunilor incluse in Plan. Informatiile au fost prezentate de toate cele 25 de ministere si institutii responsabile. Participantii la sedinta au aprobat Raportul de monitorizare elaborat de AGEPI si au recomandat ministerelor si institutiilor responsabile sa asigure colaborarea eficienta in vederea executarii activitatilor incluse in Planul de actiuni in termenii stabiliti.
  2. Respectarea drepturilor de proprietate intelectuala in Republica Moldova, in special a dreptului de autor prin prisma Raportului special 301, intocmit anual de Alianta Internationala pentru Proprietate Intelectuala. Astfel, conform raportului, legislatia in domeniul dreptului de autor in Moldova este solida si armonizata cu directivele UE, insa industria programelor de calculator si industria cinematografica, adnota probleme semnificative de respectare a drepturilor. In acest context, CNPI recomanda Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor crearea unui grup de lucru interinstitutional in vederea elaborarii unei strategii durabile privind diminuarea ratei pirateriei asupra programelor pentru calculator in Republica Moldova, iar AGEPI sa sporeasca gradul de constientizare a societatii privind fenomenul de piraterie, prin organizarea campaniilor publice si educationale. In acelasi timp, AGEPI urmeaza sa dezvolte noi programe de instruire pentru reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Procuraturii Generale si altor institutii competente privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.
  3. Situatia privind Sistemul de protectie a indicatiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO) si specialitatilor traditionale garantate (STG) in Republica Moldova. Membrii CNPI au luat act de informatia prezentata de AGEPI privind cadrul legal, cadrul institutional si situatia la zi in domeniul protectiei IG, DO si STG. S-a mentionat faptul ca desi in Republica Moldova sistemul national de protectie a IG, DO si STG se afla in proces de consolidare, exista un cadru normativ adecvat si eficient privind asigurarea protectiei IG si DO, inclusiv ce tine de asigurarea respectarii drepturilor. Insa au mai ramas carente in procesul de inregistrare a acestora la nivel national, ceea ce face imposibila protectia lor la nivel international si european, in consecinta aceste instrumente eficiente de promovare a exportului produselor autohtone de calitate, raman neutilizate. Actualmente, la AGEPI sunt inregistrate 9 DO, dintre care doar 2 nationale (Ciumai si Romanesti), alte doua cereri pentru DO nationale fiind in proces de examinare. De asemenea, au fost depuse, spre inregistrare, 4 cereri de IG nationale (Codru, Stefan Voda, Valul lui Traian si Divin).

In cadrul sedintei, membrii CNPI au discutat pe marginea Acordului bilateral RM-UE cu privire la protectia indicatiilor geografice ale produselor agricole si alimentare, care a intrat in vigoare la 01.04.2013. In scopul implementarii prevederilor acestui Acord, s-a recomandat institutiilor vizate sa elaboreze si sa aprobe un Plan comun de actiuni, potrivit caruia urmeaza a fi realizate obligatiunile ce revin Republicii Moldova, precum si in vederea avansarii protectiei IG autohtone. Punerea in aplicare a acestui Acord va contribui la recunoasterea, promovarea exportului si prezenta continua a produselor moldovenesti cu IG si DO pe piata europeana.

In acelasi context, CNPI a recomandat AGEPI sa organizeze seminare de instruire axate pe problematica protectiei IG si DO pentru reprezentantii institutiilor desemnate in conformitate cu HG 644 din 19.07.2010 si pentru autoritatile responsabile de asigurarea drepturilor.

Deasemenea, in cadrul sedintei s-a recomandat AGEPI initierea unui proiect de act normativ privind aprobarea simbolurilor nationale asociate IG, DO si STG – castigatoare in cadrul concursului, in scopul promovarii lor pe scara larga.

Referindu-se la unele directii prioritare de dezvoltare in domeniul protectiei si promovarii IG si DO, membrii CNPI au stabilit ca toate autoritatile competente, abilitate cu atributii si responsabilitati referitoare la produsele agricole si alimentare cu IG, DO si STG, urmeaza sa instituie si sa dezvolte, fiecare in domeniul sau de competenta, sistemele si procedurile specifice aferente recunoasterii, inregistrarii si utilizarii IG si DO pentru produsele din domeniile reglementate, precum si inregistrarii si producerii STG. Punerea in aplicare a acestor instrumente valoroase ale marketingului are menirea sa contribuie la dezvoltarea teritoriilor, atragerea investitiilor si a fortei de munca in zonele rurale, obtinerea avantajelor economice si sociale.

Comisia Nationala pentru Proprietatea Intelectuala este un organ consultativ, constituit prin Hotararea Guvernului nr. 489 din 29.03.2008 in scopul coordonarii si asigurarii interactiunii ministerelor, altor autoritati administrative centrale, precum si titularilor drepturilor de proprietate intelectuala in activitatile orientate spre dezvoltarea si consolidarea sistemului national de proprietate intelectuala, combaterea si prevenirea incalcarilor drepturilor de proprietate intelectuala si lupta cu contrafacerea si pirateria in RM.