2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Schimb de experienţă al specialiştilor AGEPI şi Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România

05.06.2014

În scopul realizării unui schimb de experienţă în domeniul protecţiei brevetelor de invenţie, în perioada 2-6 iunie 2014 la AGEPI s-a aflat o delegaţie a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM).Din componenţa delegaţiei au făcut parte dna Adriana Aldescu, şef Serviciul administrare brevete, dna Monica Soare-Rada, şef Birou administrare brevete, dl Octavian Dragomirescu, expert, Serviciul administrare brevete, dl George Dedu, expert, Serviciul administrare brevete.Vizita de lucrua delegaţiei din Româniaa prevăzut întâlniri cu conducerea AGEPI, cu experţii Departamentului invenţii, soiuri de plante şi Departamentului Informatică, secţia Gestiunea electronică a documentelor. Discuţiile s-au axat pe diverse aspecte ale protecţiei invenţiilor şi examinării cererilor de brevet de invenţie, precum şi activitatea Sistemului informatic de depunere a cererilor de protecţie în regim on-line, Sistemului informatic privind gestiunea electronică a documentelor LETOGRAF din cadrul AGEPI.Experţii Serviciului administrare brevete al OSIM i-au familiarizat pe colegii lor din Departamentul invenţii, soiuri de plante al AGEPI cu experienţa şi practica OSIM în implementarea sistemului de extindere a brevetului european în România, procedurile legate de validarea brevetelor europene în România, diverse aspecte legate de procedurile de examinare a  cererilor de brevet de invenţie, inclusiv a cererilor PCT.Vizita de lucrua experţilor OSIM s-a încadrat în agenda de implementare a activităţilor incluse în Programul comun de cooperare dintre AGEPI şi OSIM pentru anii 2014-2015 şi a Programului de activitate al AGEPI pentru anul 2014.