2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

S-a încheiat Conferința Inovațională Internațională: “Proprietate Intelectuală – Inovații – Calitatea Vieții”

16.11.2017

La Chișinău s-a încheiat cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale Inovaționale cu genericul “Proprietate Intelectuală – Inovații – Calitatea Vieții”.

Evenimentul a avut loc în perioada 15-16 noiembrie și a fost organizat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în cooperare cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale și cu sprijinul Proiectului Uniunii Europene de asistenţă tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”.

Cea de-a doua zi a Conferinței Internaționale Inovaționale a fost moderată de Directorul general adjunct al AGEPI, Andrei Popa și Svetlana Munteanu, Consilierul Directorului general AGEPI.

Conferința a reunit reprezentanți ai Oficiului European de Brevete, Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, Oficiului de Brevete și Mărci din România, Centrului de Proprietate Intelectuală din Georgia (SAKPATENTI), Oficiului de Proprietate Intelectuală din Muntenegru, precum și reprezentanți ai instituțiilor și organizaţiilor ce activează în sfera cercetare, inovare și învățământ superior, rezidenţi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice și incubatoarelor inovaţionale, experți în domeniul proprietăţii intelectuale şi reprezentanți ai mediului de afaceri.

În cadrul celor patru sesiuni tematice au fost discutate și evidențiate diverse aspecte privind rolul proprietății intelectuale și al inovațiilor în sporirea competitivității industriilor și serviciilor, accentul fiind pus pe unele domenii importante ale economiei naționale: sectorul tehnologiilor informaționale, sectorul agro-industrial etc. Au fost prezentate studii de caz în domeniul dat, care au drept rezultat promovarea unor produse și servicii competitive pe piață, care îmbunătățesc calitatea vieții cetățenilor.

De asemenea, au fost discutate subiecte ce țin de contribuția inovațiilor și proprietății intelectuale la dezvoltarea regională și crearea de noi locuri de muncă, politicile de dezvoltare regională și utilizare eficientă a sistemului național de proprietate intelectuală, iar participanții la Conferință au avut posibilitatea unică de a se familiariza cu experiența Austriei, Georgiei, Republicii Moldova, dar și cu activitatea desfășurată de OMPI în acest domeniu.

O atenție aparte a fost acordată mecanismelor de susținere a activității inovaționale și de transfer tehnologic, schimbului de bune practici privind rolul statului în încurajarea creativității și activității inovaționale, inclusiv prin intermediul instrumentelor financiar-creditare. Au fost evidențiate mecanismele de stimulare a creativității la nivel corporativ, constrângerile și barierele întâlnite de mediul de afaceri, în special din sectorul ÎMM, în procesul de implementare a inovațiilor și transferul de tehnologii și căile de depășire a acestora, care au drept scop final ameliorarea competitivității economiei naționale. A fost prezentată politica de stat și metodele aplicate în Franța și în țările mai mici din Europa de Vest în domeniul promovării inovării, precum și experiența Republicii  Moldova în acest domeniu.

Una din sesiunile Conferinței a fost dedicată subiectelor ce țin de rolul oficiilor de proprietate intelectuală și a altor instituții publice în promovarea cunoștințelor și ridicarea gradului de informare a diferitor categorii de cetățeni în domeniul dat, încurajarea creativității și formarea unui comportament inovațional activ al antreprenorilor, în special din sectorul ÎMM; programe de instruire a tinerilor antreprenori și manageri în scopul formării unei culturi inovative și a unui mediu inovațional matur în societate etc.

Conferința Internațională Inovațională se încadrează în programul de manifestări organizate în cadrul săptămânii Expoziției Internațională Specializată ,,INFOINVENT”, ediția a XV-a, care se desfășoară în perioada 15-18 noiembrie, la Moldexpo.