2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Rolul proprietății intelectuale și al inovațiilor, discutat în cadrul unei Conferințe internaționale

21.11.2019

În perioada 20-21 noiembrie curent, la Chişinău, s-a desfăşurat cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei Inovaționale Internaționale cu genericul „Proprietatea Intelectuală și Dezvoltarea Durabilă”. Evenimentul a fost organizat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în cooperare cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) și cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

La eveniment au participat reprezentanți ai OMPI, Oficiului European de Brevete (OEB), Oficiului Eurasiatic de Brevete (OEAB), precum și reprezentanți ai oficiilor de proprietate intelectuală din România, Estonia, Polonia şi Ungaria. De asemenea, la conferința inovațională au fost prezenți și reprezentanți ai instituțiilor și organizaţiilor ce activează în sfera de cercetare, inovare și învățământ superior din Republica Moldova, rezidenţi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice și incubatoarelor inovaţionale, experți în domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi reprezentanți ai mediului de afaceri.

În deschiderea conferinței, Directorul general interimar al AGEPI, Andrei Popa, a menționat că scopul acestui eveniment este de a susține și de a promova rolul inovațiilor în societate, de a dezvolta cooperarea tehnico-științifică regională și internațională și de a încuraja parteneriatele business-știință. “Impactul principal asupra dezvoltării are loc prin inovație și producție culturală și creativă. Acestea, desigur, sunt motivele pentru care există proprietatea intelectuală. Acest eveniment va răspunde la un șir de întrebări referitoare la rolul proprietății intelectuale și al inovațiilor în sporirea competitivității, promovarea industrializării durabile și stimularea implementării tehnologiilor curate și ecologice. De asemenea, vor fi examinate problemele-cheie ale proprietății intelectuale legate de dezvoltarea durabilă, axate pe tendințele și provocările din domeniu la nivel internaţional.”, a subliniat Andrei Popa.

În continuare, Yoshiyuki Takagi, Asistent Director General, Sectorul Infrastructurii Globale, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, a precizat că această conferință urmează să scoată în evidență strategiile în ceea ce privește exploatarea politicilor de inovare și de proprietate intelectuală orientate spre dezvoltare.

Totodată, Nichogiannopoulou Aliki, șeful Direcției Cooperare Internațională și Operațiuni Europene, OEB a precizat că această conferință este o mare oportunitate pentru experții internaționali să asculte viziunea colegilor din Republica Moldova și de asemenea să vorbească despre modul în care Oficiului European de Brevete ar putea să colaboreze cu țara noastră pentru a sprijini inovațiile.

În cadrul celor patru sesiuni tematice ale conferinţei au fost discutate și evidențiate diverse aspecte privind rolul proprietății intelectuale și al inovațiilor în sporirea competitivității industriilor și serviciilor. Au fost prezentate studii de caz în domeniul dat, care au drept rezultat promovarea unor produse și servicii competitive pe piață, care îmbunătățesc calitatea vieții cetățenilor.

De asemenea, au fost abordate subiecte ce țin de rolul oficiilor de proprietate intelectuală și al altor instituții în diseminarea și schimbul informațiilor de brevet, promovarea utilizării proprietății intelectuale în scopul sensibilizării diferitor categorii de cetățeni, stimularea creativității și formarea unui comportament inovațional activ al antreprenorilor, elaborarea și implementarea unor programe de instruire pentru tinerii antreprenori și manageri în vederea construirii unei culturi inovaționale și unui mediu inovațional matur în societate etc.

O atenție aparte a fost acordată aspectelor teoretice și practice ale rolului inovațiilor în sporirea competitivității unor domenii ale economiei naționale, inclusiv sectorul eco energetic și al tehnologiilor informaționale, etc.

Participanţii la conferinţa inovațională internațională au discutat şi despre rolul proprietății intelectuale și al inovațiilor, inclusiv al indicațiilor geografice și denumirilor de origine, în dezvoltarea locală și regională și crearea de noi locuri de muncă, strategia de dezvoltare națională și regională și utilizarea eficientă a sistemului de proprietate intelectuală în protejarea și promovarea obiectelor de proprietate intelectuală și ameliorarea calității vieții.

Evenimentul s-a încadrat în programul de manifestări organizate în cadrul săptămânii Expoziției Internațională Specializată ,,INFOINVENT”, ediția a XVI-a, care se desfășoară în perioada 20-23 noiembrie, la Moldexpo.