2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Rolul inovațiilor și al proprietății intelectuale, discutat în cadrul unei conferințe internaționale

15.11.2017

În perioada 15-16 noiembrie, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) organizează Conferinţa Inovaţională Internațională: „Proprietate Intelectuală – Inovații – Calitatea Vieții”.

La eveniment participă reprezentanți ai Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, Oficiului European de Brevete (OEB), precum și reprezentanți ai Oficiilor de Proprietate Intelectuală din România, Georgia și Muntenegru care își vor împărtăși experiența proprie în domeniul protecției și promovării inovațiilor ca forță motrică de dezvoltare a unei economii bazate pe cunoaștere.

La conferință inovațională sunt prezenți și reprezentanți ai instituțiilor și organizaţiilor ce activează în sfera cercetare, inovare și învățământ superior, rezidenţi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice și incubatoarelor inovaţionale, experți în domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi reprezentanți ai mediului de afaceri.

În deschiderea conferinței, Directorul general al AGEPI, Lilia Bolocan a salutat participanții și a menționat că scopul acestui eveniment este de a susține și de a promova rolul inovațiilor în societate, de a dezvolta cooperarea tehnico-științifică regională și internațională și de a încuraja parteneriatele business-știință. “Programul Conferinței este pe cât de complex, pe atât de divers și interesant, astfel doresc tuturor raportorilor succes și încurajez participanții la conferință să fie activi în cadrul discuțiilor și dezbaterilor pe marginea tematicelor incluse în program”, a adăugat Lilia Bolocan.

Totodată, François-Régis Hannart, Director principal pentru Cooperarea Europeană și Internațională, Oficiul European de Brevet (OEB), a menționat că această Conferință urmează să scoată în evidență strategiile în ceea ce privește exploatarea politicilor de inovare care au drept scop final îmbunătățirea calității vieții. „AGEPI și OEB au o relație de colaborare foarte frumoasă. În luna octombrie anul curent, s-au împlinit doi ani de la intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene. Efectele sunt vizibile, însă vor fi viabile abia în anul 2018. Sunt sigur că relațiile dintre oficiile noastre vor fi la fel de productive și în continuare.”, a adăugat reprezentantul OEB.

La rândul său, Ryszard Frelek, responsabilul de Programe pentru Țările din Europa Centrală și Baltice și Țările Mediteraniene, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), a menționat că acest eveniment va răspunde la un șir de întrebări referitor la modalitatea în care inovarea poate contribui la îmbunătățirea calității vieții, la crearea locurilor noi de muncă și la creșterea economică.

În continuare, Vasile Vulpe, Șef Direcția Juridică, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, a precizat că instituția pe care o reprezintă are scopul de a susține proiectele inovative, inclusiv cele ce țin de proprietatea intelectuală, care în final stimulează creșterea economică. „Progresul și prosperitatea depind de creațiile și tehnologiile noi  apărute.”, a subliniat Vasile Vulpe.

Pe parcursul a două zile participanții la conferința inovațională vor aborda subiecte ce țin de potențialul economic, social și cultural al proprietății intelectuale și inovațiilor, precum și beneficiile economice ale acestora; importanța politicilor inovaționale în dezvoltarea unei economii competitive bazate pe cunoaștere și în creșterea calității vieții.

De asemenea, vor fi abordate aspecte teoretice și practice privind rolul inovațiilor pentru sporirea competitivității unor domenii ale economiei naționale: în sectorul eco-energetic și al tehnologiilor informaționale, sectorul bancar, ocrotirea sănătății, sectorul agro-industrial etc. care au drept rezultat promovarea unor produse și servicii competitive pe piață, care influențează pozitiv calitatea vieții cetățenilor, studii de caz în domeniul dat etc.

Conferința Inovațională Internațională are loc în cooperare cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) și cu sprijinul Proiectului de asistenţă tehnică EuropeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”.

Evenimentul se încadrează în programul de manifestări organizate în cadrul săptămânii Expoziției Internațională Specializată ,,INFOINVENT”, ediția a XV-a, care se desfășoară în perioada 15-18 noiembrie, la Moldexpo.