2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Rezultatele controlului general anual al activității Asociației ”Drepturi de autor și conexe” (AsDAC)

07.12.2016

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI), în perioada 20 septembrie – 01 noiembrie 2016, a efectuat controlul general anual privind activitatea AsDAC pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2015, în rezultatul căruia, Comisia de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe a întocmit Actul de control nr. 10/2 din 17.11.2016 privind controlul general anual al activității AsDAC în perioada 01.01.2014-31.12.2015.

Menționăm că, avînd în vedere încălcările și neconformitățile constatate în activitatea AsDAC, conform Actului de control nr. 10/2 din 17.11.2016, luînd în considerație faptul că, pe perioada efectuării controlului, AsDAC nu a respectat obligaţiile sale legale de a prezenta AGEPI documentele indispensabile pentru a verifica corespunderea activităţii organizaţiei cu prevederile legale, precum și reieșind din considerentul că AsDAC nu are capacitate de a gestiona, pe principii colective, drepturile patrimoniale încredințate în gestiune, inclusiv din lipsă de personal și mijloace tehnice adecvate pentru buna desfășurare a activității, Comisia de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe din cadrul AGEPI a emis Decizia nr. 14/3240 din 22.11.2016 cu privire la abrogarea Deciziei nr. 3/1566 din 20.09.2013 în partea ce ține de avizarea AsDAC, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 405-414 din 25.11.2016.

Prin urmare, odată cu intrarea în vigoare a Deciziei nr. 14/3240, AsDAC nu este în drept să își desfășoare activitatea în calitate de OGC, neîndeplinind prevederile art. 48 alin. (5) lit. b) al Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, conform cărora OGC-ul își desfășoară activitatea doar dacă este avizată de către AGEPI.