2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Reuniunea de diseminare a rezultatelor Proiectului TEMPUS „Rețeaua de transfer Tehnologic – TecTNet”

22.11.2016

Pe 18 noiembrie curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) s-a desfășurat seminarul de diseminare a rezultatelor proiectului TEMPUS „Rețeaua de transfer Tehnologic – TecTNet” cu participarea reprezentanților partenerilor de proiect: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (România), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), AGEPI și  organizaţia neguvernamentală Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei.

În cadrul reuniunii au fost puse în discuție rezultatele obţinute în cadrul proiectului, dar și provocările cu care s-au confruntat partenerii în procesul de implementare a activităţilor de proiect.

În deschiderea seminarului, un cuvânt de salut a rostit Svetlana Munteanu, director general adjunct AGEPI, care a mulţumit audienţei pentru prezenţă şi implicare, apreciind importanţa proiectului TecTNet asupra instituțiilor partenere și impactul acestuia în dezvoltarea cercetării și transferului tehnologic la universități.

În conformitate cu Agenda de lucru, în cadrul evenimentului au fost prezentate mai multe comunicări privind: Proprietatea intelectuală ca instrument de protecție și valorificare a rezultatelor cercetării; Instrumentele juridice de suport a  activității inovaționale – susținerea brevetării în străinătate; Panorama de brevet – sursă de informații  în domeniul brevetelor.

Dintre cele mai de succes realizări ale proiectului s-au menționat:

  • realizarea în consorțiul universităților partenere ale Republicii Moldova a programului de master „Managementul inovațional și transferul tehnologic”, lansat la 15 septembrie 2014;
  • crearea a câte o platformă informațională în fiecare universitate-parteneră a  Republicii Moldova;
  • fondarea în cele 4 universități partenere a oficiilor de transfer tehnologic (OTT).

Un moment deosebit al actualei reuniuni l-a constituit lansarea de carte a prof. Cristian-Gyozo Haba, UTIASI, „Tehnologia informației în susținerea transferului tehnologic al produselor și serviciilor”, precum şi a lui Dorin Dumitru Lucache şi Aureliei Litvin, "Management tehnologic. Partea I: Managementul producției", care au fost editate în cadrul Proiectului TecTNet.

Proiectul TEMPUS TecTNet a fost implementat pe parcursul a 3 ani (decembrie 2013-decembrie 2016), de un consorţiu compus din 11 parteneri din Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi are drept obiectiv principal edificarea şi dezvoltarea unui câmp inovaţional viabil în cadrul universităţilor autohtone, prin crearea unei reţele de transfer tehnologic eficace.