2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Republica Moldova a ratificat Tratatul de la Marrakesh

23.11.2017

Parlamentul Republicii Moldova a votat azi, 23 noiembrie, în două lecturi, proiectul de Lege privind ratificarea Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu alte dificultăţi de citire a materialelor imprimate, adoptat la Marrakesh, Maroc, pe 27 iunie 2013, în cadrul Conferinţei Diplomatice.

Necesitatea ratificării Tratatului de către Republica Moldova reiese din angajamentele sale asumate în cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), precum şi din obligaţiile care le revin părților contractante în temeiul tratatelor internaţionale existente în ceea ce privește protecţia drepturilor de autor, ţinând cont de importanţa asigurării facilitării accesului efectiv şi oportun la opere al persoanelor cu deficienţe de vedere sau cu alte dificultăți de citire a materialelor imprimate.

Actualitatea Tratatului constă în faptul că acesta, ţinând cont de principiile nediscriminării, egalităţii de şanse, accesibilităţii, participării şi integrării depline şi efective în societate, proclamate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, subliniază importanţa protecţiei juridice a drepturilor de autor în calitate de stimulent şi recompensă pentru creaţiile literare şi artistice şi a sporirii posibilităţilor tuturor persoanelor, inclusiv ale celor cu deficienţe de vedere sau cu alte dificultăţi de citire a materialelor imprimate, de a participa la viaţa culturală a comunităţii, de a se bucura de artă şi de a împărtăşi progresele ştiinţifice şi beneficiile acestora, prin stabilirea limitărilor şi excepţiilor adecvate pentru a facilita accesul la opere şi utilizarea lor de către persoanele vizate, mai ales când piaţa nu este în măsură să asigure acest acces, având în vedere faptul că majoritatea persoanelor cu dizabilităţi locuiesc în ţările în curs de dezvoltare şi în ţările cel mai puţin dezvoltate.

Nemijlocit Tratatul respectiv reglementează protecţia juridică prin acordarea facilităţilor unor categorii de persoane, precum şi stabileşte norme privind beneficiarii protecției, limitările şi excepţiile din legislaţiile naţionale privind exemplarele în format accesibil, rolul entităţilor responsabile din domeniu, măsurile tehnologice de protecție, cooperarea pentru facilitarea schimbului transfrontalier de exemplare în format accesibil.

Astfel, prin intermediul Tratatului respectiv, Republica Moldova îşi asumă obligativitatea de a oferi şanse egale tuturor persoanelor, de a recunoaște și respecta drepturile persoanelor cu dizabilități, de a beneficia de măsuri care să le asigure integrarea socială și profesională, iar în cazul de faţă avem nevoie de norme speciale care ar favoriza persoanele beneficiare fără a fi private de dreptul de a avea acces la informaţii, ţinând cont de principalele drepturi şi obligaţii pe care le generează Tratatul, precum şi având în vedere aspectele normative, instituţionale şi organizatorice ale analizei de impact la Tratat.                       

Un moment important al Tratatului îl constituie rolul atribuit entităţilor autorizate, pentru efectuarea schimbului transfrontalier de exemplare în format accesibil, care pot fi atât organizaţii necomerciale, cât şi cele de stat, autorizate în mod special sau recunoscute de către autoritatea guvernamentală pentru a oferi persoanelor beneficiare accesul la lucrări/opere doar în scopuri educaţionale, de formare şi informaţionale, adică fără scop lucrativ.

De menţionat că, în calitate de aceste entităţi se prezintă, de regulă, bibliotecile, deoarece anume aceste instituţii acordă serviciile respective persoanelor cu dizabilităţi, fiind sursa principală a operelor în limbajul special Braille, precum şi celor imprimate în format mare, audio, electronic şi alte formate utilizând mijloace tehnice de asistenţă.

Totodată, asigurarea aplicării măsurilor necesare în acest sens urmează a fi exercitată în cadrul sistemului şi practicilor naţionale existente.

În același timp, Tratatul urmează să producă un impact pozitiv asupra subiecților sistemului național de proprietate intelectuală şi asupra situației social-politice din Republica Moldova.