2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Relațiile de cooperare între AGEPI și OEAB, discutate în cadrul unei întâlniri bilaterale la Chișinău

29.07.2016

În perioada 25 - 27 iulie 2016, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a primit într-o  vizită de lucru delegația Oficiului Eurasiatic de Brevete (OEAB), condusă de dna Saule Tlevlesova, Președinte OEAB.

În cadrul ședinței de lucru, care a avut loc pe 26 iulie curent, a fost abordat stadiul de cooperare dintre AGEPI și OEAB în contextul implementării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Eurasiatică de Brevete privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova după denunţarea de către Republica Moldova a Convenţiei eurasiatice de brevete, semnat la Chişinău la 12 aprilie 2012.

A fost realizat și un schimb de informații referitor la activitatea de examinare/brevetare, dinamica de depunere a cererilor eurasiatice și naționale, prognozele pe termen scurt și mediu privind acordarea brevetelor de invenție și menținerea acestora în vigoare. De menționat că, numărul brevetelor eurasiatice valabile la ora actuală pe teritoriul Republicii Moldova este semnificativ: în jur de   4000 de brevete eurasiatice beneficiază de protecție pe teritoriul Republicii Moldova. Peste 3000 de cereri de brevet de invenție, depuse până la data de 26 aprilie 2012, data la care Republica Moldova a ieșit din Convenția Eurasiatică de Brevete, se află la diferite etape de examinare sau acordare a brevetelor.

Părțile au vorbit și despre modificarea raporturilor financiare dintre OEAB și AGEPI cu referire la cuantumul taxei de menținere în vigoare a brevetelor eurasiatice în partea ce revine AGEPI.

În cadrul discuțiilor, Directorul general AGEPI, Octavian Apostol, a menționat că pentru Republica Moldova este extrem de important ca titularii brevetelor eurasiatice, care doresc să-și mențină în vigoare brevetele pe teritoriul țării noastre să beneficieze în continuare de protecție în Republica Moldova, având în vedere că între invenții și dezvoltarea socio-economică a țării este o legătură direct proporțională.

În această ordine de idei, s-a convenit  că, în anul 2017, AGEPI va intra în negocieri  cu Organizația Eurasiatică de Brevete în contextul procesului de revedere a taxelor de menținere în vigoare a brevetelor eurasiatice pe teritoriul Republicii Moldova, proces inițiat de Consiliul de Administrație al Organizației.

În final, părțile au decis să intensifice colaborarea bilaterală pe domeniile de interes reciproc, prin realizarea schimburilor de experiență, participare la activități de instruire și perfecționare organizate de cele două instituții în scopul ridicării nivelului de cunoștințe a examinatorilor și sporirii calității procesului de examinare a  cererilor și acordare a brevetelor de invenție.